gestaltterapi

Tanker finnes i alle farger

Tanker finnes i alle farger

Som gestaltterapeut, mor og menneske reagerer jeg på hvordan ”Psykologisk førstehjelp” tilsynelatende ukritisk har fått innpass og anerkjennelse i både barnehager, skoler og i det kommunale hjelpeapparatet. (Av: Linda Klem) Som gestaltterapeut har jeg både lært og erfart at kropp, tanke og følelse henger sammen. At erkjennelse og økt bevissthet kan føre til mulig endring…

Livets evige polferd

Livets evige polferd

Når noen blir veldig påståelig angående et eller annet, og jeg samtidig føler de vil projisere noe over på meg, går jeg ofte til motpolen. Nøyaktig hva de mener har ikke så mye å si. Det er det bastante jeg kan reagere på. (Av: Kristine Storli Henningsen) KRISTINE STORLI HENNINGSEN (43) er gestaltterapeut, blogger (antisupermam-ma.no),…

Hva forbinder du med angst?

Hva forbinder du med angst?

Angst er et ord som både er stort og lite på en gang. Det brukes i dagligtale og som et diagnostisk begrep på mer livshemmende tilstander. Symptomene kjenner vi i mer eller mindre grad alle sammen. Men hvordan vil vi beskrive vår erfaring, om vi ble spurt? (Av: Vibeke Visnes) Hans Christian Breistein, gestaltterapeut Hva…

Livets dans

Livets dans

Det regner, det er mørkt, det er vinter i Oslo – og jeg er tung, dorsk og sliten i hodet, og på vei ut døren fra jobben. Jeg er fristet til å dra hjem. Tross motstand styrer jeg meg selv i motsatt retning, mot Balletthøyskolen mellom Tøyen og Grønland. Jeg skifter i garderoben, til myke…

Diagnosen fanger

Diagnosen fanger

”Som lege og psykiater glemte jeg å tenke som en gestaltterapeut. Jeg var fanget i den medisinske modellen: Jeg så ingen helbredelse, bare livsvarig medisinering av en kronisk sykdom, jeg så ingen gode grunner til å forsette med gestaltterapi.” (av: Bodil Fagerheim) Slik beskriver Daan van Baalen sin reaksjon da klienten hans ”Anne” fikk diagnosen…

Den andre fødselen

Den andre fødselen

Å være ungdom er som å gå gjennom en ny fødsel. Der spedbarnet fødes inn i fysisk eksistens, går ungdom gjennom en lang, relasjonell og intrapsykisk fødselskanal og kommer, forhåpentlig, ut i andre enden som selvstendige individer med tydelige grenser og et sunt selvbilde, klare til å ta til seg hva verden har å by…

Relasjon og kontakt

Relasjon og kontakt

Kontakt og relasjon er to av grunnsteinene i gestaltterapi. Hvordan kommer det til uttrykk i praksis? Hvordan skape kontakt og hvordan arbeide med relasjon i terapirommet ? Vi har spurt fire gestaltterapeuter om deres praktiske tilnærming til dette. (Av: Erik Tresse) Andreas Konrad Trzeciak kommer opprinnelig fra Polen og er utdannet gestaltterapeut i Oslo. Han…

Kjærlighet og selvfølelse

Kjærlighet og selvfølelse

Vi som jobber med mennesker har nok alltid visst det, og nå bekrefter moderne forskning det samme: God selvfølelse fremmes i kjærlige relasjoner. (Av: Siw Stenbrenden) (2011) Det siste året har jeg vært mer enn vanlig opptatt av ett psykologisk tema: Hvordan fremmes og hvordan hemmes god selvfølelse? På Norsk [ngf]s årlige fagdag holdt jeg…