Hva forbinder du med angst?

Angst er et ord som både er stort og lite på en gang. Det brukes i dagligtale og som et diagnostisk begrep på mer livshemmende tilstander. Symptomene kjenner vi i mer eller mindre grad alle sammen. Men hvordan vil vi beskrive vår erfaring, om vi ble spurt?

(Av: Vibeke Visnes)

Hans Christian Breistein, gestaltterapeut

Hva forbinder du med angst?
Jeg forbinder angst med livssituasjoner der mennesker står overfor vanskelige valg. Konsekvensene av å sette grenser i forhold til krav fra omgivelsene kan være vanskelig. Når angsten kommer gir det ofte den som får den, pusteproblemer og hjertebank, han/hun unngår blikkkontakt, blir svett og kan ha fysisk vondt i magen. I neste fase kommer gjerne gråten og sinnet og følelsen av å ikke være verdt noe. Vedkommende oppfatter seg selv som et offer uten mulighet for å gjøre noe med situasjonen. Dette kan føre til aggresjon og angrep på andre mennesker noe som dessverre ikke tjener ”offerets” sak, snarere tvert imot.

Hva er din erfaring med angst?
Helt fra jeg var liten har dette vært tema for meg. Krav fra far og andre foresatte og trusler om at jeg ikke ville bli elsket eller likt dersom jeg ikke gjorde eller fikk til det de krevde av meg, gjorde at jeg engstet meg. Jeg stod ofte overfor slike valg og utviklet mønstre der jeg opplevde meg selv som offer uten mulighet for å gjøre noe med det. Dette sitter sterkt i meg også i dag. Heldigvis har jeg nå bl.a. en godt utviklet awareness som hjelper meg med å ta kontakt med offerrollen og å bearbeide og komme ut av den og ta valg som er bra for meg.

 

Nina Wadel, gestaltterapeut og -veileder

Hva forbinder du med angst?
Umiddelbart ser jeg for meg klienter som lever med lammende angst. Hvordan angsten kan hemme livsutfoldelsen deres og samtidig hvilken utrolig styrke og kreativitet de finner til å leve med angsten. Jeg blir ydmyk. Jeg husker på Perls sine ord: ”anxiety is restriction of breath” og tenker på hvor grunnleggende fysisk angst er. For meg er ofte trygghet polariteten til angst så jeg under søker sammen med den enkelte hva trygghet er, hvordan det erfares i kropp og sinn, i hvilke situasjoner, i hvilke relasjoner.

Hva er din erfaring med angst?
Jeg har vel mest erfaring med eksistensiell angst, blant annet for at livet mitt skulle bli meningsløst. I en periode i livet mistet jeg jobb, bolig, land og relasjon på en og samme tid. Jeg var rystet over hva valgene mine hadde ført til og var fanget i redselen for å ta valg som ytterligere ville bidra til smerte og meningsløshet. For meg har også angst vært nært knyttet til skam. Når jeg opplever å bli avvist kan jeg føle meg helt alene, hjertebanken øker, det suser i ørene, tankene er utilgjengelige, bakken forsvinner under meg og jeg føler meg bare ikke god nok. Denne sårbarheten gjør at jeg velger å unngå noen situasjoner hvor jeg vet det kan oppstå.

 

Anne Skjørten, gestaltterapeut

Hva forbinder du med angst?
Jeg forbinder angst med ”tankekjør”, med tilbakeholdt pust og anspenthet i kroppen. Jeg forbinder angst med symptomdiagnoser og jeg ser for meg bokstav og tallkombinasjoner, eksempelvis F 40.1. Jeg tenker på Edvard Munch og ser for meg maleriet ”Skrik”. Jeg forbinder mine tanker om angst med egne erfaringer og det jeg har lært i møte med mennesker, særlig i terapirommet.

Hva er din erfaring med angst?
Plutselig er angsten der, jeg engster meg. Kjenner en klo som tar tak og holder meg fast. Jeg har lite pust. Jeg spenner meg. Tankene kverner i negative spiraler. Jeg er i det. Klarer ikke ta et skritt bort, se meg selv utenifra. Jeg kjenner meg skamfull. Alene. Tør ikke dele. Jeg har erfart at det hjelper å dele. Og at det kan ta tid. Sakte å kontakte – og å bli kontaktet. Er det trygt nok her? Kan jeg trekke meg inn i meg selv om jeg vil? Kan jeg puste, bare litt? Jeg har erfart at angst bringer mer med seg. En historie, et levd liv, kanskje vanskelige relasjoner. Jeg har erfart at det er virksomt å jobbe relasjonelt og fenomenologisk, i felt hvor angst figurerer. Sakte, sakte. Mye støtte. Kontakte og eksperimentere, litt.

 

Ole Martin Holte, gestaltterapeut

Hva forbinder du med angst?
Angst dreier seg for meg om å holde tilbake impulser, bevisst og ubevisst. Det er en måte å være i verden på, som hemmer min livsutfoldelse, forringer opplevelsen av å være i kontakt med deler av meg, med andre mennesker og med mine omgivelser. En ekstremvariant av retrofleksjon. Angstens vesen er frykt. Redselen for å følge impulser og behov. Redselen kan være rettmessige og nødvendige i situasjoner, eller ubegrunnet. Samtidig trenger vi den eksistensielle angsten for å leve skjerpet og meningsfullt. Den eksistensielle angsten skal ikke medisineres bort, men erfares. Angst er dypest sett et relasjonelt fenomen.

Hva er din erfaring med angst?
Jeg er redd for å leve et meningsløst liv, redd for at det ikke finnes en kjærlighetsfull Gud, og redd for hunder. Jeg jobber med angsten ved å forsøke å tillate et bredt spekter av følelser, tanker og kroppslige fornemmelser. Dette er en hard og krevende vei å gå. Som religiøst søkende menneske, gir opplevelsen av tilhørighet til noe som er større en angsten, og som rommer meg som angstfylt, tidvis en dyp ro og fred. I min jobb i Flyktninghjelpen, utforsker jeg angsten mange av våre feltarbeidere opplever i møte med flyktninger; «Hvorfor er det så mye urettferdighet i verden, er mennesket godt eller ondt, dette oppleves meningsløst?»

 

Similar Posts