Innmelding til Register for utøvere av alternativ behandling

Norsk Gestaltterapeutforening oppfordrer alle våre medlemmer til å registrere seg i Brønnøysund, i registeret for utøvere av alternativ behandling.

Finansdepartementet og Sosial - og Helsedirektoratet knytter ikke lenger dette registeret opp mot fritak av merverdiavgift (mva) for registrerte Gestaltterapeuter (fra 01.01.21). Registeret har likevel fremdeles en sterk og viktig funksjon i å kvalitetssikre våre tjenester.

Registeret er frivillig og alle praktiserende gestaltterapeuter tilknyttet NGF kan registrere seg. Registeret har krav som sammenfaller med NGF, og er med å kvalitetssikre for offentligheten at du er forsikret og medlem av foreningen. Du er forpliktet til å følge Lov om alternativ behandling av sykdom mv. og forskrift om Markedsføring av alternativ behandling av sykdom.

Hvordan registrere deg

  • Registrere ditt foretak. Hvis du har et organisasjonsnr, eller er ansatt, går du til neste punkt. For å melde deg inn i registeret trenger du et organsisasjonsnr, du går da inn i Brønnøysundregisteret: http://www.brreg.no/ trykk 'etablerere' og 'om å starte og drive egen bedrift'. Her finner du alt du trenger.
  • Registrering i registeret. Det letteste er å gå direkte til det ferdigutfylte skjemaet under. HUSK å legge ved en kopi av forsikringsbeviset du har mottatt av NGF. (hvis du ikke har dette, ta kontakt med NGF så sender vi et nytt)

Det du trenger å gjøre er:

  1. skriv ut skjema
  2. fyll ut dine personalia og informasjon om ditt firma
  3. send skjemaet sammen med kopi av forsikringsbeviset til den oppgitte adressen (forsikringsbeviset får du tilsendt av oss ved betalt medlemsavgift)
  4. du mottar etter hvert giro fra Brønnøysundregistrene

Hvis man har et registrert AS må det legges ved ansettelsesavtale eller en bekreftelse på at man er ansatt i firmaet.

Mer info om registrering i Brønnøysund

Brønnøysundregistrene, registrering av utøvere av alternativ behandling