Innmelding til Register for utøvere av alternativ behandling

Norsk gestaltterapeutforening oppfordrer alle våre medlemmer til å registrere seg i Brønnøysund, i registeret for utøvere av alternativ behandling.

Du får da momsfritak på gestaltterapi. Du er forpliktet til å følge Lov om alternativ behandling av sykdom mv. og forskrift om Markedsføring av alternativ behandling av sykdom.

Hvordan registrere deg

  • Registrere ditt foretak. Hvis du har et organisasjonsnr, eller er ansatt, går du til neste punkt. For å melde deg inn i registeret trenger du et organsisasjonsnr, du går da inn i Brønnøysundregisteret: http://www.brreg.no/ trykk 'etablerere' og 'om å starte og drive egen bedrift'. Her finner du alt du trenger.
  • Registrering i registeret. Det letteste er å gå direkte til det ferdigutfylte skjemaet under. HUSK å legge ved en kopi av forsikringsbeviset du har mottatt av NGF. (hvis du ikke har dette, ta kontakt med NGF så sender vi et nytt)

Det du trenger å gjøre er:

  1. skriv ut skjema
  2. fyll ut dine personalia og informasjon om ditt firma
  3. send skjemaet sammen med kopi av forsikringsbeviset til den oppgitte adressen (forsikringsbeviset får du tilsendt av oss ved betalt medlemsavgift)
  4. du mottar etterhvert giro fra Brønnøysundregistrene

Hvis man har et registrert AS må det legges ved ansettelsesavtale eller en bekreftelse på at man er ansatt i firmaet.

Mer info om registrering i Brønnøysund

Finansdepartementet og Sosial - og Helsedirektoratet knytter dette registeret opp mot fritak av merverdiavgift (mva) for registrerte Gestaltterapeuter. Det betyr for det første at det er avgjørende at så mange som mulig registrer seg, For det andre betyr dette at det kun er de som er registrert som vil få fritak fra mva.

Konkurransetilsynet sier at det er konkurransevridning når autorisert helsepersonell, når de utøver gestaltterapi, blir fritatt for mva, mens de uautoriserte må betale mva. Det er derfor også en fordel for dere som nå er fritatt fra mva å registrere dere, da det i fremtiden sannsynligvis blir slik at alle utøvere av gestaltterapi enten betaler mva eller ikke.

Registeret er frivillig og alle praktiserende gestaltterapeuter tilknyttet NGF kan registrere seg.

Brønnøysundregistrene, registrering av utøvere av alternativ behandling