Kriterier for å bli sertifisert gestaltterapeutveileder.

Revidert på årsmøtet i 2011 og 2017

Krav til utdanning og yrkespraksis
EAGTs og EAPs timeregning følges, dvs. at 1 time = 45 minutter. 

1. EAGT-medlem eller godkjent grunn- og etterutdanning fra NGI.

Eller fylle kriteriene for medlemskap: Totalt 1450 timer opplæring: 

- 600 timer teori og metode 

- 130 timer veiledning 

- 400 timer klinisk praksis i min. 2 år 

- 120 timer individuell egenterapi 

- 200 timer legges til ett eller flere av de øvrige punktene 

 

2. Søker skal ha gitt minimum 1600 timer à 45 min. terapi i egen klinisk praksis (individual eller gruppeterapi). Dette innenfor en periode på maksimum 6 år, og minimum 2 år. Søker skal i samme periode ha mottatt 80 timer à 45 min, gestaltterapeutisk veiledning.

3. Veilederutdanning
a) Gestaltorientert veilederutdanning fra EAGT akkreditert utdanningsinstitusjon.
b) For søkere med annen veilederutdanning;

Søker må forevise en skriftlig argumentasjon og sannsynliggjøring av at vedkommende er kvalifisert til å veilede gestaltterapeuter. Styret kan innkalle kvalifiserte søkere til intervju.

Søkere må fylle kriteriene fra pkt. 1,2 og 3.

4. Gebyr for behandling av søknad, kr.500,- innbetales til kontonr. 5082.08.43603.

5.Sertifiserte veiledere.

For å opprettholde sertifisering må veilederen være Gestaltterapeut MNGF, og dermed dekke foreningens PFO-krav og være forsikret.


Du kan søke om sertifisering som gestaltterapeutveileder her:

Søknad, sertifisert gestaltterapeutveileder