E-post til NGF sin administrasjonskonsulent:

[email protected]

  • Henvendelser som gjelder innmelding/utmelding medlemskap i NGF, kategori og endringer kategori, kontingent, spørsmål vedrørende NGF sin Årbok osv

E-post til styret i NGF: 

[email protected]

  • Henvendelser til et samlet NGF styre
    • vedrørende forslag til saker Årsmøte
    • andre saker eller spørsmål

E-post til NGF sine lokallag:

[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]

E-post til utvalg for profesjonell faglig oppdatering:

[email protected]

E-post til NGF sin valgkomite:

[email protected]

  • Meld din interesse for verv i styre og utvalg

E-post til redaksjonen i magasinet Gestaltterapeuten:

[email protected]

  • Meld din interesse for å delta, eller skrive artikler m.v

Henvendelser til Faglig etisk råd

Henvendelser som vedrører etiske og/eller faglige problemstillinger til Faglig etisk råd sendes direkte til leder i FER.
Legg merke til at Klage må sendes pr post eller pr. digipost til:

Pr brev, merkes med “Klage NGF”:
c/o Adv. Torunn Karlsvik Glenna
Storgaten 41A
3126 TØNSBERG

Pr digipost:
Advokatfirmaet Torunn Karlsvik Glenna (org. Nr. 989 690 442)