E-post til NGF sin administrasjonskonsulent:

post@ngfo.no

  • Henvendelser som gjelder innmelding/utmelding medlemskap i NGF, kategori og endringer kategori, kontingent, spørsmål vedrørende NGF sin Årbok osv

E-post til styret i NGF: 

styret@ngfo.no

  • Henvendelser til et samlet NGF styre
    • vedrørende forslag til saker Årsmøte
    • andre saker eller spørsmål

Henvendelser til Faglig etisk råd

Henvendelser som vedrører etiske og/eller faglige problemstillinger til Faglig etisk råd sendes direkte til leder i FER.
Legg merke til at Klage må sendes pr post eller pr. digipost til:

Pr brev, merkes med “Klage NGF”:
Norsk gestaltterapeutforening
c/o Tenden Advokatfirma ANS
Postboks 423
3101 TØNSBERG

Pr digipost:
Fra egen Digipost, send klagen til Tenden Advokatfirma ANS, org nummer 959 704 996

Merk: En klage verken behandles eller vurderes av advokat. Den registreres og videresendes til rette instans i NGF.

E-post til utvalg for profesjonell faglig oppdatering:

pfo@ngfo.no

E-post til NGF sin valgkomite:

valgkomite@ngfo.no

  • Meld din interesse for verv i styre og utvalg

E-post til redaksjonen i magasinet Gestaltterapeuten:

redaksjonen@ngfo.no

  • Meld din interesse for å delta, eller skrive artikler m.v