Mail til NGF sin medlemskoordinator:

[email protected]

  • Henvendelser som gjelder innmelding/utmelding medlemskap i NGF, kategori og endringer kategori, kontingent, spørsmål vedrørende NGF sin Årbok osv

Mail til styret i NGF: 

[email protected]

  • Henvendelser til et samlet NGF styre
    • vedrørende forslag til saker Årsmøte
    • andre saker eller spørsmål

Mail til styreleder i NGF:

[email protected]

  • Henvendelser direkte til styreleder i NGF

Mail til NGF sine lokallag:

[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]

Mail til utvalg for profesjonell faglig oppdatering:

[email protected]

Mail til NGF sin valgkomite:

[email protected]

  • Meld din interesse for verv i styre og utvalg

Mail til redaksjonen i magasinet Gestaltterapeuten:

[email protected]

  • Meld din interesse for å delta, eller skrive artikler m.v

Legg merke til at Klage må sendes pr post til:

Norsk gestaltterapeutforening
Postboks 6
3131 Husøysund