Norsk Gestaltterapeutforening's Nettvett for gestaltterapeuter er utviklet for å støtte våre medlemmer i dilemma som kan oppstå på nett. Du kan laste ned "nettvett" i pdf-format her. 

1) Vis hensyn til personvernet og taushetsplikten din når du kommuniserer på sosiale medier, det være seg blogg, Facebook, LinkedIn eller andre kommunikasjonskanaler.

2) Vær varsom med å ha kontakt med klienter på sosiale medier, bl.a. av hensyn til taushetsplikten.

3) Unngå doble relasjoner som for eksempel terapeut/venn på Facebook.

4) Du er medansvarlig for gestaltterapeuters omdømme. Blogger og diskusjonsinnlegg er underlagt grensene for ytringsfrihet.

5) Sosiale medier er ikke et veiledningsforum. Unngå presentasjon av caser selv om disse er anonymisert.

6) Vær oppmerksom på hva klienter kan finne om deg på nettet, og begrens tilgangen til privat informasjon der det er mulig.

7) Ikke bruk andres tekster/blogginnhold uten samtykke. Det er forbudt å legge ut bilde av andre uten deres samtykke. Husk kildevernet når du henviser til eller benytter andres tekster.

8) For øvrig henvises til Datatilsynets regler for oppbevaring av personopplysninger, samt til Lov om alternativ behandling, herunder forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdom.