Medlemsinformasjon

Oppfordring til å registrere seg i Register for utøvere av alternativ behandling (Alternativregisteret)
|

Oppfordring til å registrere seg i Register for utøvere av alternativ behandling (Alternativregisteret)

Det er viktigere enn noen gang at medlemmene er registrert i Alternativregisteret. Det er foreløpig det eneste stedet vi er synlige og kvalitetssikret. En av strategiene fremover, er å samarbeide med politikere og myndigheter for et tydeligere og mer differensiert register. Vi er registrert her på bakgrunn av at vi oppfyller kvalitetskriterier for utdanning, faglig…

Foreningens arbeid mot gjeninnføring av MVA-plikt 

Foreningens arbeid mot gjeninnføring av MVA-plikt 

I forbindelse med at regjeringen i løpet av siste halvdel av 2020 foreslo, og senere fikk gjennomslag for, fjerning av MVA-unntaket for utøvergrupper registrert i Alternativregisteret fra 1.1.2021, har NGF arbeidet iherdig mot dette, både på selvstendig grunnlag, og sammen med NFP (paraplyorganisasjonen for samtlige psykoterapi institusjoner og foreninger). Her er lenke til NGF’s høringssvar….

Trygging av nettbasert samtaleterapi
| |

Trygging av nettbasert samtaleterapi

  – en anbefaling til våre medlemmer for å kvalitetssikre egen praksis De etiske prinsippene og forutsetningene er de samme for nettbasert samtaleterapi som for møter i et fysisk terapirom. Det innebærer blant annet å sikre lydisolasjon, ivareta personvernet og taushetsplikten. Ved nettbasert terapi stilles det samme krav til dokumentasjon, konfidensialitet og lagring av informasjon,…

Vi søker workshops

Vi søker workshops

Har du et kurs eller en work-shop som kan utgjøre en del av foreningens base av kurs-og workshop for foreningens lokale lag? Som et ledd i arbeidet mot å veilede og støtte praktiserende medlemmer for opprettholdelse av PFO ønsker styret nå å etablere en base av kurs- og work-shops. Vi ønsker videre å øke tilgjengelighet…

Personvern

Personvern

I 2018 fikk vi ny Lov om behandling av personopplysninger i Norge. EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR) ble innarbeidet i loven. Dette innebærer et større ansvar for å ivareta personvernet og å dokumentere at dette blir gjort. NGF har utarbeidet  et sett dokumenter for at du enkelt skal kunne orienter deg om kravene og…