Nyheter for medlemmer

Oppfordring til å registrere seg i Register for utøvere av alternativ behandling (Alternativregisteret)
|

Oppfordring til å registrere seg i Register for utøvere av alternativ behandling (Alternativregisteret)

Det er viktigere enn noen gang at medlemmene er registrert i Alternativregisteret. Det er foreløpig det eneste stedet vi er synlige og kvalitetssikret. En av strategiene fremover, er å samarbeide med politikere og myndigheter for et tydeligere og mer differensiert register. Vi er registrert her på bakgrunn av at vi oppfyller kvalitetskriterier for utdanning, faglig…

Trygging av nettbasert samtaleterapi
| |

Trygging av nettbasert samtaleterapi

  – en anbefaling til våre medlemmer for å kvalitetssikre egen praksis De etiske prinsippene og forutsetningene er de samme for nettbasert samtaleterapi som for møter i et fysisk terapirom. Det innebærer blant annet å sikre lydisolasjon, ivareta personvernet og taushetsplikten. Ved nettbasert terapi stilles det samme krav til dokumentasjon, konfidensialitet og lagring av informasjon,…