Korona pandemien

Veileder for smittevernfaglig forsvarlig drift i helsevirksomheter med en til en kontakt

Veileder for smittevernfaglig forsvarlig drift i helsevirksomheter med en til en kontakt

Til alle utøverforbund   På forespørsel fra Helsedirektoratet videresendes herved lenke til veilederen som ble publisert 19.04.2020: https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/veileder-for-smittevernfaglig-forsvarlig-drift-i-helsevirksomheter-med-en-til-en-kontakt Ved spørsmål om veilederen anbefales det å kontakte HDIRs saksbehandler Cathrine.Hannevig.Welle-Watne@helsedir.no . Kopi: Postmottak NAFKAM   Med vennlig hilsen/ with kind regards Ola Lillenes   Informasjonssjef/ Head of Communications, NAFKAM Tlf/ phone (+47) 77 64 91 96…

Informasjon til våre medlemmer, 16.04.2020

Informasjon til våre medlemmer, 16.04.2020

Vi håper at dere alle klarer å holde stø kurs i disse usikre tider og uvante omgivelser. Vi håper selvfølgelig også at dere ved god helse og ved godt mot. 07.04.20 gikk regjeringen ut med følgende pressemelding: Virksomheter hvor helsepersonell som tannleger, fysioterapeuter, psykologer og andre har en-til-en-kontakt, kan fra 20. april møte pasientene sine…

Løpende oppdateringer

Løpende oppdateringer

Oppdateringer vedrørende Koronapandemien   07.04.2020 – Regjeringen: Gradvis åpning av barnehager, skoler, fagskoler, høyskoler og universiteter 24.03.2020 – Regjeringen: Tiltakene mot koronavirus videreføres 19.03.2020 – Direktoratet for e-helse: Korona: Slik kommer du i gang med videokonsultasjon 18.03.2020 – Presisering fra Helsedirektoratet om smittevernkrav ved samtaleterapi 17.03.2020 – Regjeringen.no: Bent Høie oppfordrer helsetjenesten til å bruke…

Presisering fra Helsedirektoratet om smittevernkrav ved samtaleterapi

Presisering fra Helsedirektoratet om smittevernkrav ved samtaleterapi

Takk til Michelle Jacueline Åsberg som har tatt initiativet til å kontakte Helsedirektoratet for en presisering i forhold til smittevern ved fortsatt virksomhet som gestaltterapeut. Vi viser til Helsedirektoratets vedtak om stenging av virksomheter fra 15.03.2020 Vi gjengir svaret fra seniorrådgiver Eva Elander Solli her: (Klikk på bildet for full størrelse)      

KORONA AKTUALISERER NETTBASERT SAMTALETERAPI

KORONA AKTUALISERER NETTBASERT SAMTALETERAPI

Søndag 15. mars fattet Helsedirektoratet med hjemmel i Smittevernloven vedtak om stenging av en rekke virksomheter inkludert de som utøver alternativ behandling. Dette omfatter alle NGFs medlemmer. Vedtaket gjelder fra 16. tom 26. mars med mulighet for forlengelse. Helsedirektoratet åpner imidlertid for aktivitet dersom virksomheten kan ivareta helsemyndighetenes pålegg om smittevern. Vi tolker dette til…

KORONA PANDEMIEN

KORONA PANDEMIEN

Oppdateringer 15.03.2020 – Helsedirektoratet: Helsedirektoratet vedtar stenging av virksomheter KORONA PANDEMIEN STILLER KRAV TIL OSS Det er flott at våre medlemmer er engasjerte og tar kontakt for å få støtte til å drive forsvarlig gestaltterapi i den utfordrende situasjonen vi opplever. Vi gestaltterapeuter skal også gi vårt bidrag for å bringe samfunnet gjennom dette på…

Trygging av nettbasert samtaleterapi
| |

Trygging av nettbasert samtaleterapi

  – en anbefaling til våre medlemmer for å kvalitetssikre egen praksis De etiske prinsippene og forutsetningene er de samme for nettbasert samtaleterapi som for møter i et fysisk terapirom. Det innebærer blant annet å sikre lydisolasjon, ivareta personvernet og taushetsplikten. Ved nettbasert terapi stilles det samme krav til dokumentasjon, konfidensialitet og lagring av informasjon,…