KORONA AKTUALISERER NETTBASERT SAMTALETERAPI

Søndag 15. mars fattet Helsedirektoratet med hjemmel i Smittevernloven vedtak om stenging av en rekke virksomheter inkludert de som utøver alternativ behandling. Dette omfatter alle NGFs medlemmer. Vedtaket gjelder fra 16. tom 26. mars med mulighet for forlengelse.

Helsedirektoratet åpner imidlertid for aktivitet dersom virksomheten kan ivareta helsemyndighetenes pålegg om smittevern. Vi tolker dette til å gjelde kommunikasjon mellom terapeut og klient som ikke innebærer fysiske møter.

Dagens situasjon aktualiserer dermed mer enn noen gang hvordan vi som gestaltterapeuter kan være tilgjengelige for våre klienter ved hjelp av digitale løsninger.

Vi vil understreke at selv om terapiformen er ulik, må vi legge til grunn de samme etiske prinsippene og forutsetningene for nettbasert samtaleterapi som for møtet i et fysisk terapirom. Dette innebærer blant annet å sikre lydisolasjon og ivaretakelse av personvern og taushetsplikten. Det stilles samme krav til eksempelvis dokumentasjon, konfidensialitet og lagring av informasjon.

Det er den enkelte gestaltterapeuts ansvar å velge en plattform som oppfyller gjeldende krav til personvern og sikkerhet. Det finnes mange gode og seriøse tekniske løsninger for videosamtaler som oppfyller disse kravene. Det er samtidig viktig å ikke la fokuset på hvilket produkt som er best avlede oss fra de etiske perspektivene og sikkerheten som vi selv må sørge for å ivareta.

Dokumentet Trygging av nettbasert samtaleterapi konkretiserer faktorer det vil være nyttig å ta stilling til før du avtaler nettbasert samtaleterapi.

Refleksjonsspørsmål:

  • Kan jeg ivareta taushetsplikten?
  • Egner klientens bestilling seg for digitalt terapiarbeid?
  • Hvordan optimaliserer jeg nettsikkerheten?
  • Kan jeg støtte og ivareta klientens prosess tilstrekkelig, også om noe akutt oppstår?
  • Hvilke forholdsregler har jeg tatt hvis klienten plutselig bryter forbindelsen?
  • Hvordan påvirkes min sårbarhet som terapeut?

Faglig etisk råd (FER)

Similar Posts