Nettvett for terapeuter

Faglig etisk råd har laget en guide over etiske dilemmaer som kan dukke opp, og viktige ting å huske på når du som er gestaltterapeut kommuniserer på nett.

HER ER VÅRE 8 RÅD:

  1. Husk alltid personvernet og taushetsplikten din når du kommuniserer på sosiale medier, det være seg blogg, Facebook, LinkedIn eller andre kommunikasjonskanaler
  2. Vær varsom med å ha kontakt med klienter på sosiale medier, blant annet av hensyn til taushetsplikten
  3. Unngå doble relasjoner som for eksempel terapeut/venn på Facebook
  4. Du er medansvarlig for gestaltterapeuters omdømme. Blogger og diskusjonsinnlegg er underlagt grensene for ytringsfrihet
  5. Sosiale medier er ikke et veiledningsforum. Unngå presentasjon av caser, selv om disse er anonymisert
  6. Vær oppmerksom på hva klienter kan finne om deg på nettet, og begrens tilgangen til privat informasjon der det er mulig
  7. Ikke bruk andres tekster/blogginnhold uten samtykke. Det er forbudt å legge ut bilde av andre uten deres samtykke
  8. Husk kildevernet når du henviser til eller benytter andres tekster

For øvrig henvises til GDPR for oppbevaring av personopplysninger, samt til Lov om alternativ behandling, herunder forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdom.

 

Similar Posts