Utvikling av mennesker og organisasjoner

GPO – Gestaltpraktiserende i Organisasjoner – er den norske medlemsorganisasjonen for terapeuter og coacher som bruker gestalt i sitt arbeid med organisasjoner. I 2018 fylte GPO i Norge 10 år. I løpet av disse årene har GPO hatt gleden av å se et sterkt fagmiljø og et inspirerende nettverk vokse frem. Tiden er moden for et blikk tilbake og fremover.

(Av: Christin Winther, Maren Haugeto og Heidi Lyngstad)

 

GESTALT I ORGANISASJONER

Gestalt har blitt brukt som metode for å jobbe med endring i organisasjoner siden midten av 70-tallet. Det startet ved the Gestalt Institute of Cleveland, hvor Edwin C. Nevis var en pioner i å bringe gestaltfaget fra terapirommene og ut til næringslivet. I Norge er det en ung, men rik tradisjon for å bruke gestaltmetoder i organisasjoner. Forsvaret var en av de første institusjonene som inviterte amerikanske gestaltterapeuter, Judith og George Brown, til lederutvikling på midten av 80-tallet. AFF sitt kjente Solstrandprogram for toppledere (etablert 1952), fikk også gestaltfaget inn på 1980-tallet. AFF-konsulentene fikk på 90-tallet opplæring ved the Gestalt Institute of Cleveland. 30-40 år etter har gestaltfaget fremdeles relevans på Solstrandprogrammet. Gestalt er en anerkjent metode innen et bredt spekter av organisasjoner i både offentlig og privat sektor i Norge.

EN EGEN ORGANISASJON I NORGE

The European Association for Gestalt Therapy, etablerte i 2002 en egen avdeling for dem som praktiserer gestalt i organisasjoner. Hensikten var å utvikle og kvalitetssikre bruk av gestalt som metode for ledere, konsulenter, coacher, veiledere og andre. Daan van Baalen, medstifter av Norsk Gestaltinstitutt Høyskole, var en av initiativtakerne til det europeiske GPO. Han lanserte ideen om en tilsvarende organisasjon i Norge, og foreslo ’GPO’ som en arbeidstittel i EAGT, noe som ble valgt som navn videre, også i Norge. I 2008 ble endelig initiativet tatt i Norge. Det ble en vaklende start med få medlemmer, men organisasjonen har siden da jobbet systematisk med å utvikle seg, i takt med at medlemsmassen har økt. Målet har hele tiden vært å tilby faglig utvikling, å skape et nettverk for faglig støtte, og å jobbe for nødvendig kvalitetssikring. GPO har et rammeverk som bidrar til at de som bruker gestalt i organisasjoner går i veiledning og holder seg faglig oppdatert. Denne kvalitetssikringen blir verdsatt både av medlemmer og deres kunder og arbeidsgivere.

NÅ OG FREMOVER

Ildsjeler har blåst liv i GPO og bygget organisasjonen gjennom 10 år. I løpet av disse årene har stadig nye krefter kommet til og fått GPO-miljøet til å blomstre. I dag har organisasjonen ca 100 medlemmer. Målet er å samle mange flere dyktige gestaltpraktiserende. Jo flere som står sammen og kan støtte og lære av hverandre, desto rikere blir fagmiljøet, og sjansen større for at gestaltpraktiserende lykkes med sitt viktige arbeid. Gestalt som metode i organisasjonsarbeid blir stadig mer aktuelt. I digitaliseringens tid er psykologisk kapital en kritisk faktor for at organisasjoner og bedrifter skal lykkes. Alle som praktiserer gestalt kan her gjøre en forskjell.

FLERE FORDELER VED Å HØRE TIL

GPO arrangerer gestaltsalonger (3-timers kveldsmøter), et gratis tilbud som gir faglig påfyll, og er en møteplass der relasjoner og faglig nettverk bygges. Flere ganger i året får medlemmer tilbud om sponsede workshops med aktuelle fagpersoner. Medlemmer kan booke rom i Bygdøy allé for 100 kr timen, om de f.eks. skal i gang med klienter eller har behov for et møterom i Oslo. NGFs Gestaltmagasinet leveres i posten til alle medlemmer. GPO sponser alle medlemmer som går i en GPO-godkjent veiledningsgruppe med 100 kr pr. veiledning pr. medlem.

Similar Posts