Finn Gestaltterapeut MNGF og Gestaltterapeut veileder MNGF

Gestaltterapeuter MNGF oppfyller NGFs kvalitetssikringskrav: dokumentert veiledning på klinisk praksis, kontinuerlig profesjonell faglig oppdatering (PFO), ansvarsforsikring, tilgang til NGFs klageordning, underlagt NGFs vedtekter og etiske prinsipper. Veilederne er i tillegg sertifisert etter NGFs veilederkriterier. I tabellen kan du søke etter by, sted, fylke og navn.