Bli medlem i Norsk Gestaltterapeutforening

Foreningen jobber med profesjonsbygging og fagutvikling av gestaltterapi og gestaltterapi-teori innen klinisk psykoterapi og veiledning. Vi ønsker å sikre faglig høy kvalitet på tjenester tilbudt av foreningens medlemmer.

Hvilket medlemskap passer best for deg?

NGF har fire medlemskategorier:

1) Gestaltterapeut MNGF
2) Medlem uten personlig klientansvar NGF
3) Studentmedlem NGF og
4) Pensjonistmedlem NGF.

Les mer om kategoriene lenger ned på denne siden. I alle kategorier vil du oppleve å tilhøre et levende gestaltterapi-miljø, med tilgang til all nyttig og interessant informasjon i NGF. Som medlem kan du drøfte faglige spørsmål i våre utvalg og komitéer. Du er også med på det viktige arbeidet med å støtte utviklingen av vårt fagmiljø. Alle har magasinet Gestaltterapeuten inkludert i sitt medlemskap. NGF arrangerer fagdager og workshops, her kan du delta til redusert pris.

Hvordan søke medlemskap i NGF?

Søk om medlemskap

Du søker om medlemskap ved å klikke på knappen "Søk om medlemskap" Styret avgjør om søknaden innvilges. Søknader blir behandlet fortløpende. Når søknaden er godkjent vil du bli registrert som medlem og får et medlemsnummer. Du vil få tilsendt et velkomstbrev, og faktura for medlemskap. Gestaltterapeuter MNGF får dessuten forsikringsbevis, samt brukernavn og passord til «Finn terapeut» på hjemmesiden. Videre årlig fakturering skjer først i februar måned, mens forsikringsbevis sendes ut i april/mai. Medlemskapet gjelder til det sies opp skriftlig. Vi har beskrevet hvilke rettigheter og plikter du har som medlem under beskrivelse av kategoriene.

Du kan skifte medlemskategori

Endre Medlemskategori

NGF har 4 medlemskategorier, og vi har gjort det lettere for deg å skifte kategori. Det er bare å trykke på denne knappen. Her finner du også kriteriene for endring av kategori.

NGFs medlemskategorier

Kategorien Gestaltterapeut MNGF er for deg som praktiserer som gestaltterapeut i egen virksomhet, eller ønsker å holde muligheten åpen for å gjøre det.

- Du må innfri foreningens krav til Profesjonell Faglig Oppdatering(PFO) og kan bruke tittelen ”Gestaltterapeut MNGF” samt foreningens logo.

- Alle som praktiserer i egen virksomhet skal ha ansvarsforsikring. Foreningen tilbyr en meget gunstig kollektiv forsikring gjennom Gjensidige.

- Du forplikter deg til å følge foreningens etiske prinsipper, og vi har en etablert klageordning i vårt Faglig Etiske Råd (FER).

- Du er valgbar til foreningens styre og utvalg og har stemmerett under årsmøtet, foreningens høyeste organ.

- Du kan markedsføre deg på vår hjemmeside, ngfo.no, med mulighet for lenke til egen hjemmeside.

- Som Gestaltterapeut MNGF blir du medlem av Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP), og kan også markedsføre deg via forbundets hjemmeside, psykoterapeuter.no.

2024: Kontingent kr. 1.540,- + forsikring kr.450 + NPF kr. 450 = kr. 2.440,-

Kategorien Studentmedlem NGF passer for deg som er under utdanning i gestaltterapi.

- Du kan bruke tittelen Studentgestaltterapeut NGF.

- Foreningen har mye nyttig informasjon til deg som skal starte egen bedrift og bli kyndig i alt som tilhører det å være gestaltterapeut.

- Det kan også være hensiktsmessig å etablere seg i et fagmiljø før utdanningen er ferdig.

- Du har talerett under årsmøtet, foreningens høyeste organ.

- Kontingent kr. 1.030,-

Medlem uten personlig klientansvar NGF  passer for gestaltterapi-utdannede som ikke praktiserer i egen virksomhet, og som ikke fyller foreningens krav om PFO.

- Du praktiserer gestaltterapi eller anvender gestaltteoretiske prinsipper, i et ansettelsesforhold eller i situasjoner der reguleringen av din yrkesutøvelse er ivaretatt over andre ordninger.

- Du er ikke forsikret i NGF og er ikke omfattet av foreningens klageordning.

- Du er valgbar til styret og utvalg, og har stemmerett under årsmøtet, foreningens høyeste organ.

- Kontingent kr. 1.155,-

Kategorien Pensjonistmedlem NGF passer for deg som ikke lenger praktiserer og ønsker en tilknytning til fagmiljøet.

Du er valgbar til styret og utvalg, og har stemmerett under årsmøtet, foreningens høyeste organ. Foreningen har nytte av din erfaring!

Kontingent kr. 770,-