Årsmøte 2017

Årsmøte 2017 2017_01_Innkalling til aarsmote 2017A med saksliste 2017_4_1_1 Handlingsplan 2016 m oppsummering 2017_4_1_Aarsberetning styret 2016 2017_4_2 AARSBERETNING FOR FAGLIG ETISK RAAD 2017_4_3 Aarsberetning VSU 2017_4_4 Regnskap 2016 2017_4_4a_BALANSE 2016 2017_5_2_NGF budsjett 2017 2017_5_Handlingsplan 2017 2017_6_7 RETNINGSLINJER for beh av klager endringsforslag årsmøtet 2017 2017_6_Behandling av inkomne sakerA (4) Regnskapsgjennomgang_NGF 2016 (1) Signert Protokoll fra…