Å både høre til og føle seg fri
with Ingen kommentarer

Intervju med Marit Slagsvold Av: Nora Astrup Dahm ”Jeg blir til i møte med deg” – Marit Slagsvolds bok om relasjoner kom ut i høst til gode kritikker og mye publisitet. I beste sendetid satt Marit Slagsvold og hennes mann … Read More

Spagnuolo Lobb om psykoterapi
with Ingen kommentarer

Målet med psykoterapi i vår samtid er å skape en følelse av tilhørighet til omgivelsene. (Oversatt av Anna Tresse/Erik Tresse og Rolf Aspestrand) Gestaltterapi blir ofte beskrevet som en relasjonell og dialogisk terapiform. Hva betyr egentlig dette og hvorfor er … Read More

Peter Philippson om det relasjonelle selvet
with Ingen kommentarer

Gestalt som terapi for det «relasjonelle selvet» (Oversatt av Anne Marie Saxlund og Erik Tresse) Min forståelse av gestaltterapi går tilbake til de tidligste tekstene av Fritz Perls og Paul Goodman (Perls et al, 1994/1951; Perls, 1978), hvor kjernen av … Read More

Miriam Taylor om kontakt etter traume
with Ingen kommentarer

Stemmen til den traumatiserte klienten er vanskelig å høre. Traumer er vanskelige å bære. (Oversatt av Anne Marie Saxlund og Erik Tresse) Stillhet, hemmelighold, skam, ubeskrivelige opplevelser, tap av trygge relasjoner; om det noen gang har vært noen, frykt forstraff, … Read More

Jean-Marie Robin om begrepet kontakt
with Ingen kommentarer

Det er begrepet ’kontakt’ som ligger til grunn for hele teorien (Oversatt fra fransk av Gerd Verdu og Erik Tresse) Gestaltterapi blir ofte beskrevet som en relasjonell og dialogisk terapiform. Hva betyr egentlig dette og hvorfor er dette så viktig? … Read More

Lynne Jacobs om relasjon og dialog
with Ingen kommentarer

Terapi er en prosess som innebærer å gjøre feil og å rydde opp, igjen og igjen. (Oversatt av Anna Tresse/Erik Tresse) Gestaltterapi blir beskrevet som en relasjonell eller dialogbasert tilnærming. Hva betyr dette for deg? Hvorfor er det viktig? – … Read More