2017 (Magasinet)

Relasjon og kontakt

Relasjon og kontakt

Kontakt og relasjon er to av grunnsteinene i gestaltterapi. Hvordan kommer det til uttrykk i praksis? Hvordan skape kontakt og hvordan arbeide med relasjon i terapirommet ? Vi har spurt fire gestaltterapeuter om deres praktiske tilnærming til dette. (Av: Erik Tresse) Andreas Konrad Trzeciak kommer opprinnelig fra Polen og er utdannet gestaltterapeut i Oslo. Han…

Spagnuolo Lobb om psykoterapi
|

Spagnuolo Lobb om psykoterapi

Målet med psykoterapi i vår samtid er å skape en følelse av tilhørighet til omgivelsene. (Av Erik Tresse) Gestaltterapi blir ofte beskrevet som en relasjonell og dialogisk terapiform. Hva betyr egentlig dette og hvorfor er dette så viktig? Tilblivelsen av gestaltterapi markerte en overgang fra et analytisk til et fenomenologisk perspektiv; fra fokus på årsaken…

Peter Philippson om det relasjonelle selvet
|

Peter Philippson om det relasjonelle selvet

Gestalt som terapi for det «relasjonelle selvet» (Av Erik Tresse) Min forståelse av gestaltterapi går tilbake til de tidligste tekstene av Fritz Perls og Paul Goodman (Perls et al, 1994/1951; Perls, 1978), hvor kjernen av teorien var en veldig spesifikk teori om selvet. Det er basert på denne forståelsen at jeg har kartlagt en terapi…

Miriam Taylor om kontakt etter traume
|

Miriam Taylor om kontakt etter traume

Stemmen til den traumatiserte klienten er vanskelig å høre. Traumer er vanskelige å bære. (Av Erik Tresse) Stillhet, hemmelighold, skam, ubeskrivelige opplevelser, tap av trygge relasjoner; om det noen gang har vært noen, frykt forstraff, skyld, ikke å bli trodd – alt dette bidrar til en komplisert relasjonell posisjon for de klientene som har opplevd…

Jean-Marie Robin om begrepet kontakt
|

Jean-Marie Robin om begrepet kontakt

Det er begrepet ’kontakt’ som ligger til grunn for hele teorien (Av Erik Tresse) Gestaltterapi blir ofte beskrevet som en relasjonell og dialogisk terapiform. Hva betyr egentlig dette og hvorfor er dette så viktig? Gestaltterapien er ganske riktig en relasjonell og dialogisk tilnærming. Det er likevel viktig å skille mellom de to begrepene: ’relasjonell’ og…

Lynne Jacobs  om relasjon og dialog
|

Lynne Jacobs om relasjon og dialog

Terapi er en prosess som innebærer å gjøre feil og å rydde opp, igjen og igjen. (Av Erik Tresse) Gestaltterapi blir beskrevet som en relasjonell eller dialogbasert tilnærming. Hva betyr dette for deg? Hvorfor er det viktig? – Jeg kan bare snakke for meg selv, ikke for hvordan andre gestaltterapeuter tenker rundt vår relasjonelle eller…