Referat fra dialogmøte 18. januar 2018: NGFs samfunnsoppdrag.

Styret i Norsk Gestaltterapeutforening (NGF) har i løpet av det siste halve året arrangert to
dialogmøter om følgende tema: Kan NGF som fagorganisasjon bli tydeligere på vår rolle i
samfunnet og vårt bidrag som faggruppe? Vi oppfordrer alle medlemmer til å delta i dialogen
videre, enten ved personlig oppmøte på dialogmøtene, eller skriftlig.

Du kan laste ned referatet her:

Referat fra Dialogmøte 18. januar 2018 – NGF og samfunnsoppdrag