Studenter og andre som starter praksis

Når du som gestaltterapeut mottar klienter og kunder i din egen virksomhet innebærer medlemsskap i NGF en kvalitetssikring av din praksis. Dette gir rettigheter og innebærer forpliktelser.

Du må være i medlemskategori ‘Gestaltterapeut MNGF’ for å være omfattet av ordningene. For å fylle kravene til dette medlemsnivået må du ha ansvarsforsikring. Vi anbefaler at du knytter deg til vår kollektive forsikring i Gjensidige.

NGF stiller krav om Profesjonell faglig oppdatering (PFO)

Les mer: Registrering av PFO

Du må gjøre deg kjent ned NGF sine vedtekter, etiske retningslinjer, klageordningen og retningslinjene for nettvett.

Les mer:

Vedtekter

Etiske prinsipper

Personvern

Nettvett for gestaltterapeuter

Klageordning

 

Ved oppstart av egen gestaltterapeutisk virksomhet er det også flere instanser og reguleringer du må forholde deg til.

 1. Du må registrere din virksomhet i ENHETSSERISTERET i Brønnøysund. De fleste velger å etablere et enkeltpersonforetak eller et aksjeselskap. Uansett skal du registrere dette på SAMORDNET REGISTERMELDING.
  brreg.no

 

 1. Videre må du forholde deg til skattemyndighetenes krav til dokumentasjon og beskatning av din næringsvirksomhet.
  Skatteetaten.no (Velg fanen ‘Bedrift og Organisasjon’ med underpunkt ‘Ny som næringsdrivende’.)

 

 1. Du må følge Lov om årsregnskap m.v.(regnskapsloven).
  Her settes krav til dokumentasjon av alt som har med penger å gjøre, fra mottak av betaling til lagring av regnskap. For de fleste vil dette innebære å etablere en lovlig funksjon for betaling og kontakt med en regnskapsfører.
  lovdata.no

 

 1. Du må oppfylle kravene i “Lov om behandling av personopplysninger”.
  Loven ble endret 1.7.2018, i forbindelse med innføringen av EU’s personverndirektiv (GDPR).
  datatilsynet.no. Les mer:
  Personvern
  VEILEDER FOR DOKUMENTASJON AV GESTALTTERAPEUTISK PRAKSIS

 

 1. Det vil være fornuftig å sette seg inn i lovverket som regulerer din kontakt med klient/kunde.
  De av oss som er offentlig godkjent helsepersonell bør kjenne ‘Lov om helsepersonell’, de andre ‘Lov om alternativ behandling av sykdom mv.’ Alle bør i tillegg kjenne ‘Lov om pasient- og brukerrettigheter’, som beskriver rettighetene de som bruker våre terapeutiske tjenester har. Ved markedsføring av dine tjenester er det nødvendig å kjenne til ‘Forskrift om markedsføring av alternativ behandling av sykdom’.
  lovdata.no
  Les mer: VEILEDER FOR DOKUMENTASJON AV GESTALTTERAPEUTISK PRAKSIS.

 

 1. Gestaltterapi er ikke lenger MVA-unntatt. NGF oppfordrer likevel alle MNGF til å registrere seg i ‘Registeret for utøvere av alternativ behandling’. Da vi jobber aktivt for å få tilbake mva-unntaket.
  Registreringen er frivillig og alle gestaltterapeuter MNGF kan registrere seg her. (Offentlig godkjent helsepersonell er heller ikke lenger MVA-unntatt når de gir gestaltterapi.)
  brreg.no
  Les mer: Registeret for utøvere av alternativ behandling