Personvern

I 2018 fikk vi ny Lov om behandling av personopplysninger i Norge.

EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR) ble innarbeidet i loven.

Dette innebærer et større ansvar for å ivareta personvernet og å dokumentere at dette blir gjort.

NGF har utarbeidet  et sett dokumenter for at du enkelt skal kunne orienter deg om kravene og tilpasse din  virksomhet til disse.

  1. En generell innføring fra Datatilsynet.
  2. Innføring i GDPR/Personopplysningsloven, som vi har fått utarbeidet for terapeuter i egen virksomhet.
  3. En instruks for utfylling av de 5 dokumentene du vil trenge.
  4. ”Dokumentasjon av personvern V1.4” (Tilpasses din virksomhet)
  5. ”Oversikt over personopplysninger V3” (Tilpasses)
  6. ”Personvernerklæring” (Tilpasses)
  7. ”Varsling til de berørte ved avvik” (Tilpasses)
  8. ”Egenkontrollskjema” (Kan sannsynligvis brukes som det er)

(Klikk på lenkene over for å laste ned dokumentene)

Det er kun ”Personvernerklæringen” som skal gis til klient og/eller legges på hjemmesiden din. De andre dokumentene er interne, skal oppbevares, vedlikeholdes og kunne utleveres ved kontroll fra Datatilsynet.

 

Similar Posts