Valgkomitè

Medlemmer i valgkomiteen velges av årsmøtet. Valgkomiteen forbereder valget og administerer dette. Komiteen kontrollerer valgresultatet og kunngjør resultatet.

Henvendelser rettes til valgkomite@ngfo.no .