Oversikt over workshops

Styret arbeider for å legge til rette for økt tilgjengelighet for innfrielse av PFO-krav over hele landet. Som et ledd i dette arbeidet gir foreningen økonomisk støtte til lokale lag for å avholde work-shops/kurs. Søknad om økonomisk støtte sendes til post@ngfo.no. Oversikt over workshops/kurs som gir slik støtte finner du her.

Arrangementene du finner her gir PFO i kategori B.

Har du en workshop som du ønsker publisert i denne oversikten, kan du søke her