Oversikt over workshops

Styret arbeider for å legge til rette for økt tilgjengelighet for innfrielse av PFO-krav over hele landet.Som et ledd i dette arbeidet gir foreningen økonomisk støtte til lokale lag for å avholde work-shops/kurs. Søknad om økonomisk støtte sendes til [email protected] Oversikt over work-shops/kurs som gir slik støtte finner du her.

Workshop – Få hjelp av en tverrfaglig gruppe til å sette din idé ut i livet.

Workshop – Gestaltøvelser og meditasjon

Workshop – Vold og meningen med volden

Workshop – Seksualitetens gleder og utfordringer

Workshop – Vold i nære relasjoner

Seminar – Seksualitet og kjønnsmangfold i terapi