Styret i Norsk Gestaltterapeutforening

Styret er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret velges av årsmøtet for 2 år av gangen, og står ansvarlig for sine avgjørelser overfor årsmøtet. Styret arbeider utfra handlingsplan og budsjett vedtatt av årsmøtet.

Styret har følgende oppsatte styremøter i 2024:

Onsdag 22.05.24
Onsdag 12.06.24
Lørdag 17.08.24 heldags
Onsdag 25.09.24
Onsdag 23.10.24
Onsdag 13.11.24

  Styret arbeider blant annet med å:

ARBEIDE FOR MVA FRITAK OG OFFENTLIG ANERKJENNELSE

Styret arbeider aktivt sammen med Norsk Forbund for Psykoterapi (NFP) for å oppnå fritak av mva på våre tjenester, og for å oppnå en offentlig anerkjennelse for gestaltterapeuter i psykisk helse.

BIDRA TIL FAGUTVIKLING

Vi bidrar til fagutvikling ved å utgi magasinet Gestaltterapeuten. Magasinet kommer ut årlig i form av en årbok. Redaksjonen kan nås på mail redaksjonen@ngfo.no.

VEILEDE GESTALTTERAPUTER MNGF FOR OPPRETTHOLDELSE AV PFO.

Vi ønsker å være tilgjengelige for å svare på spørsmål vedrørende PFO og har utarbeidet et nytt skjema for fortløpende registrering. Så snart du har hatt en veiledningstime eller vært på et kurs så skal du kunne legge dette inn i ditt skjema på hjemmesiden. Det vil gjøre det lettere å overholde innleveringsfristen.

LEGGE GRUNNLAG FOR MARKEDSFØRING AV MEDLEMMENES TJENESTER

Foreningens hjemmeside inneholder markedsføringstilbudet «Finn Terapeut» og «Finn Veileder». Vi håper at gestaltterapeuter og veiledere MNGF ønsker å benytte seg av dette tilbudet, og selv ta ansvaret for å oppdatere med rett kontaktinformasjon. Alle gestaltterapeuter MNGF er pliktig til å følge ‘Forskrift om markedsføring for alternative behandling av sykdom’.

VEDLIKEHOLDE DOKUMENT FOR PROSEDYRER OG RUTINER

Dokumentet er utarbeidet som et årshjul og vil kunne sikre videreføring av allerede etablerte rutiner og prosedyrer når styre og utvalgsmedlemmer skiftes ut.

SIKRE ØKONOMISK TRYGGHET

Foreningen er avhengig av en stabil økonomi, god likviditet og solid egenkapital og vi i styret arbeider for at vi skal ha fortsatt sunn økonomi samtidig som arbeid i foreningen støttes med fornuftig handlingsplan og tilhørende budsjett for økonomistyring.