Styret i Norsk Gestaltterapeutforening

Styret er foreningens øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret velges av årsmøtet for 2 år av gangen, og står ansvarlig for sine avgjørelser overfor årsmøtet. Styret arbeider utfra handlingsplan og budsjett vedtatt av årsmøtet. 

  Styret arbeider blant annet med å:

ARBEIDE FRAM EN FELLES FORSTÅELSE AV VÅRT SAMFUNNSOPPDRAG

Vi inviterer til dialogmøte den 21.09.17 for å starte en dialog omkring vår forståelse av gestaltterapeutens samfunnsoppdrag. Invitasjon sendes ut i august.

BIDRA TIL FAGUTVIKLING

Vi bidrar til fagutvikling ved å utgi magasinet Gestalt. I nummer er utgitt i 2017 og vi planlegger to nummer i 2018. Vi har nå etablert en ny redaksjon som vi ser fram til å samarbeide med.

 

VEILEDE GESTALTTERAPUTER MNGF FOR OPPRETTHOLDELSE AV PFO.

Vi ønsker å være tilgjengelige for å svare på spørsmål vedrørende PFO og har utarbeidet et nytt skjema for fortløpende registrering. Så snart du har hatt en veiledningstime eller vært på et kurs så skal du kunne legge dette inn i ditt skjema på hjemmesiden. Det vil gjøre det lettere å overholde innleveringsfristen.

LEGGE GRUNNLAG FOR MARKEDSFØRING AV MEDLEMMENES TJENESTER

Foreningens hjemmeside inneholder  markedsføringstilbudet «Finn Terapeut». Vi håper at Gestaltterapeuter MNGF ønsker å benytte seg av dette tilbudet.

ETABLERE DOKUMENT FOR PROSEDYRER OG RUTINER

Et slikt dokument vil kunne sikre videreføring av allerede etablerte rutiner og prosedyrer når styre og utvalgsmedlemmer skiftes ut.

SIKRE ØKONOMISK TRYGGHET.

Foreningen er selvfølgelig avhengig av en stabil økonomi og vi i styret arbeider for at vi skal beholde overskuddet i vårt regnskap.