2014 (Magasinet)

Hva forbinder du med angst?

Hva forbinder du med angst?

Angst er et ord som både er stort og lite på en gang. Det brukes i dagligtale og som et diagnostisk begrep på mer livshemmende tilstander. Symptomene kjenner vi i mer eller mindre grad alle sammen. Men hvordan vil vi beskrive vår erfaring, om vi ble spurt? (Av: Vibeke Visnes) Hans Christian Breistein, gestaltterapeut Hva…

Et spørsmål om tillit

Et spørsmål om tillit

«Jeg vil heller dø enn å gå til en sånn der sykkolog», sa en ung mann. Utsagnet sier mye om en holdning til psykiatere, psykologer og andre terapeuter som antakelig er ganske utbredt. (Av: Henning Herrestad) Det sier noe om en mistillit til at disse kan gjøre noe som er til hjelp. Det sier også…

Fra psykopatologi til kreativ tilpasning
|

Fra psykopatologi til kreativ tilpasning

Psykopatologi betyr læren om psykiske sykdommer. De italienske gestaltterrapeutene Spagnuolo Lobb og Francesetti bygger bro mellom den medisinske sykdomsmodellen og gestaltterapiens teoretiske syn – som ser psykisk lidelse ut fra en relasjonsforståelse, og psykopatologi som en del av menneskets iboende evne til kreativ tilpasning. (Av: Rolf Aspestrand) DSM-5 og ICD-11 er to ulike internasjonale klassifikasjons-…

Eksistensen og Gestalt

Eksistensen og Gestalt

Gestaltterapi er formet ut fra et humanistisk perspektiv av Perls, Hefferline og Goodman (PHG) i 1951. I utviklingen av terapiformen var eksistensialismen et underliggende premiss som harmonerte med de livsbetingelser og muligheter PHG var opptatt av. Perls spesielt var opptatt av klientenes ansvarlighet for eget liv og egne valg. (Av: Vibeke Visnes og Erik Tresse)…