LOKALE LAG I NGF

For å styrke fellesskapet rundt omkring i landet, har medlemmene anledning til å danne lokale lag. Medlemmer av NGF, innen sitt geografiske område, blir automatisk medlemmer i lokallaget som opprettes. Lokallagene konstituerer seg selv og er en selvstendig juridisk enhet med eget organisasjonsnummer. Lokallaget er underlagt NGF og skal arbeide i tråd med organisasjonens vedtekter. Lokallaget mottar økonomisk støtte for å sende delegater til årsmøtet sentralt, samt at de kan motta støtte i form av reise- og oppholdsutgifter til kurs fra foreningens baser for PFO-givende workshops eller kurs.

 

Oversikt over lokale lag:

LagLederMedlemmerFacebookHjemmeside
VestfoldLiv T.B. Vadumca 40NGF avd Vestfold
RogalandTone E. Byberg27Norsk Gestaltterapeut Forening Rogaland.
Trøndelag Berit Flægstad14NGF avd Trondelagwww.gestalttrondelag.com
Vestland
(Bergen og omegn)
Merete O. KarlsenNystartet