Lokale lag i NGF

Lokallag I NGF har som formål å styrke fellesskapet for gestaltterapeuter lokalt. Medlemmer danner selv lokallag og informerer styret om sitt lag og dets virksomhet.

NGF Vestfold

- startet lokal-lag i 2015 og har et styre bestående av fem medlemmer. Vi avholder workshops og arbeider fortiden med ferdigstillelse av egen hjemmeside. Mer informasjon kommer. E-postadresse: [email protected]