LOKALE LAG I NGF

For å styrke fellesskapet rundt omkring i landet, har medlemmene anledning til å danne lokale lag. Medlemmer av NGF, innen sitt geografiske område, blir automatisk medlemmer i lokallaget som opprettes. Lokallagene konstituerer seg selv og er en selvstendig juridisk enhet med eget organisasjonsnummer. Lokallaget er underlagt NGF og skal arbeide i tråd med organisasjonens vedtekter. Lokallaget mottar økonomisk støtte for å sende delegater til evt det fysiske årsmøtet sentralt, samt at de kan motta støtte i form av reiseutgifter til kursholder fra foreningens base for PFO-givende workshops eller kurs. De mottar også årlig overføring fastsatt av årsmøtet for å sikre gjennomføring av PFO givende kurs uten vesentlig tap for lokallaget.