PFO-Utvalget

PFO-utvalget er et kvalitetssikrings-utvalg som skal sikre at alle Gestaltterapeuter MNGF følger krav til profesjonell faglig oppdatering (PFO). Utvalgets virksomhet samsvarer med de til enhver tid gjeldende regler for PFO vedtatt av årsmøtet.

Mandat

Utvalget skal, med utgangspunkt i kravet til Gestaltterapeuter MNGF for innmelding til PFO

  • Behandle medlemmenes innmeldinger av profesjonell faglig oppdatering (PFO) og
    avgjøre om kravene til oppdatering er oppfylt. Ikke godkjent PFO skal være
    begrunnet og det skal opplyses om mulighet for søknad om utsettelse.
  • Ved søknad om utsettelse kan utvalget godkjenne denne.
  • Sikre at søknader om utsettelse blir fulgt opp og at endelig godkjenning blir gitt
  • Rapportere til styret om utmeldinger eller endringer av medlemskategori grunnet
    ikke godkjent PFO

Utvalgets medlemmer: