Som et ledd i arbeidet med å støtte praktiserende medlemmer i hele landet for opprettholdelse av PFO, er det etablert en base av kurs- og workshops som gir PFO i kategori B. Lokale lag vil få økonomisk støtte for å hente PFO-givende workshops/kurs fra foreningens base til sitt distrikt.

Bidrag til basen vil bli godtatt i form av workshop, seminar eller forelesning, og skal være relatert til Gestaltterapi og Gestalterapiteori.

PFO-utvalget har møter hver måned unntatt juli og desember, og vil behandle søknaden din på neste oppsatte møte.

  • Dette feltet er for valideringsformål og skal stå uendret.