Registrering av PFO

Registrering av PFO for perioden 01.01.2018 til 31.10.2020

Som en følge av Covid-19 pandemien har styret besluttet å endre PFO kravene for perioden 2018-2020.

PFO kravet til Gestaltterapeuter MNGF for perioden 2018-2020 er 35 timer (á 60 minutter).

Av disse må 15 timer være med godkjent veileder fra kategori A.

De resterende 20 timer kan hentes fra kategori A,B,C,D,E og F.

 

Løpende registrering av PFO-timer

Hensikten med denne løsningen er at du enkelt skal kunne registrere PFO-timer løpende, slik at du til enhver tid vet hvordan du ligger an i forhold til PFO-kravene. Med denne løpende registreringen behøver du ikke levere en egen rapport ved PFO-periodens slutt.

Datautstyr som kan benyttes.
Registreringen gjør du i en nettleser, og du kan bruke smarttelefon, PC, nettbrett og MAC.

Hvor du finner den

Du finner PFO-registreringen på https://mngf.no
Ta en kikk på https://mngf.no/brukerveiledning/ før du starter.

FAQ - Spørsmål og svar om PFO

 1. Kan jeg føre opp veiledningstimer og timer fra kollokviegrupper i fra terapistudiet?
  Svar: Nei, du kan kun føre opp timer fra datoen du ble registrert som Gestaltterapeut MNGF
 2. Jeg husker ikke når jeg ble Gestaltterapeut MNGF. Hvem kan hjelpe meg?
  Svar: Send en e-post til [email protected]
 3. Må jeg registrere en linje per veiledningstime?
  Svar: Ja, vi ønsker veiledningstimene spesifisert. Du trenger ikke føre opp flere timer enn det som er PFO-kravet.
 4. Jeg ble medlem i år, så jeg skal vel ikke registrere PFO før jeg har vært medlem i tre år?
  Svar: Rapporteringen til NGF er fast hvert 3. år, og du rapporterer for den perioden du har vært MNGF.

 

Fra NGFs vedtekter:

Registrering som praktiserende gestaltterapeut

For å bli registrert som Gestaltterapeut MNGF, kreves tegning i NGF’s forsikringsordning eller dokumentert tilslutning til annen forsikringsordning og dokumentasjon av regelmessig Profesjonell Faglig Oppdatering (PFO).

Gestaltterapeuter MNGF skal melde inn PFO hvert 3. år, fra og med 01.01.2015.

Kravet til Gestaltterapeuter MNGF er 75 timer (à 60 minutter) PFO i løpet av 3 år. Av disse må minimum 33 timer være gestaltterapi og gestaltterapi-teoretisk faglig oppdatering (kategori A,B,C og F), og minimum 15 av disse med godkjent veileder (kategori A).

Kravet dekkes fra følgende kategorier:

KategoriBeskrivelse
AMinimum 15 timer skal være veiledning på egen gestaltterapi praksis, gitt av NGF-, EAGT-, AAGT-sertifisert veileder eller gestaltfaglig veileder godkjent av institusjon knyttet til EAP. Veiledningen må kunne bekreftes fra veileder på etterspørsel fra NGF.
BVideregående- eller tilleggs-utdannelse i gestaltterapi eller gestaltterapi-teori fra EAGT, AAGT eller EAP godkjent utdanningsinstitusjon. Workshops/kurs/fagdag/konferanse i gestaltterapi og eller gestaltterapi-teori holdt av gestaltterapeut godkjent av NGF, EAGT, AAGT eller fra gestaltutdanningsinstitusjon eller forening tilsluttet EAP.
CGestaltterapeut kollegaveiledning med gestaltterapeut godkjent av NGF, EAGT, AAGT eller gestaltterapi utdanningsinstitusjon eller forening tilsluttet EAP. Med kollegaveiledning mener vi at deltakerne veileder hverandre på egen gestaltterapipraksis. Deltagernes navn og foreningstilhørighet oppgis ved registrering.
DVideregående- eller tilleggs-utdannelse og deltagelse på workshops/kurs/fagdag/konferanse fra et bredt faglig spekter innen psykologiteori og psykoterapi.
EAnnen veiledning. Dokumentert veiledning fra veileder med annen kompetanse og utdannelse, f.eks. i relevant arbeidssituasjon.
FProfesjonell aktivitet i gestaltfaglig sammenheng som veileder, lærer, foredragsholder, forsker eller representant for gestaltterapi i foreninger. Maksimum 30 timer fra punkt F.
Dersom PFO-dokumentasjon ikke blir levert, vil
 • medlemmet ikke lenger være forsikret
 • medlemmet miste rettigheter knyttet til tittelen "Gestaltterapeut MNGF" og
 • omregistreres til "Medlem uten personlig ansvar for klienter NGF".

Ved søknad om nyregistrering som Gestaltterapeut MNGF må plan for PFO, første år, vedlegges.