Registrering av PFO

Veiledning for registrering av PFO for perioden 01.01.2015 til 31.12.2017

Registrering av PFO kan du gjøre på to måter:

 1. Hvis du har Microsoft Excel installert på din PC/MAC, kan du laste ned dette skjemaet: PFO2015-2017-Rev10 (Oppdatert 29.12.2017)
 2. Hvis du ikke har Microsoft Excel installert, kan du registrere PFO her: https://ngfo.no/pfo-online

FAQ - Spørsmål og svar om PFO

 1. Kan jeg føre opp veiledningstimer og timer fra kollokviegrupper i fra terapistudiet?
  Svar: Nei, du kan kun føre opp timer fra datoen du ble registrert som Gestaltterapeut MNGF
 2. Jeg husker ikke når jeg ble Gestaltterapeut MNGF. Hvem kan hjelpe meg?
  Svar: Send en e-post til medlemskoordinator@ngfo.no
 3. Må jeg registrere en linje per veiledningstime?
  Svar: Ja, vi ønsker veiledningstimene spesifisert. Du trenger ikke føre opp flere timer enn det som er PFO-kravet.
 4. Jeg ble medlem i år, så jeg skal vel ikke registrere PFO før jeg har vært medlem i tre år?
  Svar: Rapporteringen til NGF er fast hvert 3. år, og du rapporterer for den perioden du har vært MNGF.

Videoveiledning

Sett av noen minutter og kikk på videoveiledningen. 

Merk at datoformatet er forandret i siste versjon siden flere har hatt problemer med dette. Innmeldingsdato og dato for PFO-time skal skrives på formatet ddmmåå, f.eks. 010115, 311217.

Fra NGFs vedtekter:

Registrering som praktiserende gestaltterapeut

For å bli registrert som Gestaltterapeut MNGF, kreves tegning i NGF’s forsikringsordning eller dokumentert tilslutning til annen forsikringsordning og dokumentasjon av regelmessig Profesjonell Faglig Oppdatering (PFO).

Gestaltterapeuter MNGF skal melde inn PFO hvert 3. år, fra og med 01.01.2015.

Kravet til Gestaltterapeuter MNGF er 75 timer PFO i løpet av 3 år. Av disse må minimum 33 timer være gestaltterapi og gestaltterapi-teoretisk faglig oppdatering (kategori A,B,C,D(1) og F), og minimum 15 av disse med godkjent veileder (kategori A).

Kravet dekkes fra følgende kategorier:

A - Minimum 15 timer skal være veiledning på egen gestaltterapi praksis, gitt av NGF- eller EAGT-sertifisert veileder. Veiledningen må kunne bekreftes fra veileder på etterspørsel fra NGF.

B - Videregående- eller tilleggs-utdannelse i gestaltterapi eller gestaltterapi-teori fra EAGT godkjent utdanningsinstitusjon. Workshops/kurs/fagdag i gestaltterapi og eller gestaltterapi-teori holdt av NGF eller EAGT godkjent gestaltterapeut.

C - Gestaltterapeut kollegaveiledning med andre NGF eller EAGT godkjente gestaltterapeuter. Med kollegaveiledning mener vi at deltakerne veileder hverandre på egen gestaltterapipraksis. Navn på deltakerne oppgis ved registrering.

D(1) - Gestaltfaglig psykoterapi konferanse/symposium- deltagelse.

D(2) - Annen psykoterapi konferanse/symposium- deltagelse

E - Annen veiledning. Dokumentert veiledning fra veileder med annen kompetanse og utdannelse, f.eks. i relevant arbeidssituasjon.

F - Profesjonell aktivitet i gestaltfaglig sammenheng som veileder, lærer, foredragsholder, forsker eller representant for gestaltterapi i foreninger, maksimum 30 tellende timer.

Dersom PFO-dokumentasjon ikke blir levert, vil
 • -  medlemmet ikke lenger være forsikret
 • -  medlemmet miste rettigheter knyttet til tittelen "Gestaltterapeut MNGF" og
 • -  omregistreres til "Medlem uten personlig ansvar for klienter NGF".

Ved søknad om nyregistrering som Gestaltterapeut MNGF må plan for PFO, første år, vedlegges.