Registrering av PFO

Les om kravet til PFO i vedtektene punkt 4.6

Løpende registrering av PFO-timer på mngf.no

Hensikten med denne løsningen er at du enkelt skal kunne registrere PFO-timer løpende, slik at du til enhver tid vet hvordan du ligger an i forhold til PFO-kravene. Med denne løpende registreringen behøver du ikke levere en egen rapport ved PFO-periodens slutt.

Datautstyr som kan benyttes.
Registreringen gjør du i en nettleser, og du kan bruke smarttelefon, PC, nettbrett og MAC.

Hvor du finner den

Du finner PFO-registreringen på https://mngf.no
Ta en kikk på https://mngf.no/brukerveiledning/ før du starter.