Magasinet GESTALT

Nettvett for terapeuter

Nettvett for terapeuter

Faglig etisk råd har laget en guide over etiske dilemmaer som kan dukke opp, og viktige ting å huske på når du som er gestaltterapeut kommuniserer på nett.HER ER VÅRE 8 RÅD:Husk alltid personvernet og taushetsplikten din når du kommuniserer på sosiale medier, det være seg blogg, Facebook, LinkedIn eller andre kommunikasjonskanalerVær varsom med å…

Tanker finnes i alle farger

Tanker finnes i alle farger

Som gestaltterapeut, mor og menneske reagerer jeg på hvordan ”Psykologisk førstehjelp” tilsynelatende ukritisk har fått innpass og anerkjennelse i både barnehager, skoler og i det kommunale hjelpeapparatet. (Av: Linda Klem) Som gestaltterapeut har jeg både lært og erfart at kropp, tanke og følelse henger sammen. At erkjennelse og økt bevissthet kan føre til mulig endring…

Livets evige polferd

Livets evige polferd

Når noen blir veldig påståelig angående et eller annet, og jeg samtidig føler de vil projisere noe over på meg, går jeg ofte til motpolen. Nøyaktig hva de mener har ikke så mye å si. Det er det bastante jeg kan reagere på. (Av: Kristine Storli Henningsen) KRISTINE STORLI HENNINGSEN (43) er gestaltterapeut, blogger (antisupermam-ma.no),…

Angst er frihetens mulighet

Angst er frihetens mulighet

Steinar Bjartveit er psykolog og har jobbet med organisajons- og lederutvikling siden 1990. I lederutviklingsfirmaet Keiron holder han seminarer om Kierkegaards eksistensialisme for ledere, rådgivere og andre som er interessert. Vi fikk en samtale med Bjartveit om noen av Kierkegaards sentrale tanker. Av: Nora Astrup Dahm – Hva er det ved Kierkegaard som inspirerer deg?…

Våren!!

Våren!!

Lofotdama Astri Hansen Juvik har egen praksis som gestaltterapeut i Steinkjer. Hun jobber også som forfatter og grafisk designer. Hun har i gjentatte utgaver av Magasinet skrevet “ORD FRA NORD”. Denne teksten er hentet fra boka kalt ”Livet. Minutt for minutt”, utgitt på Embla forlag. (av: Astri Hansen Juvik) Våren! Nå er den i gang…

Hva forbinder du med angst?

Hva forbinder du med angst?

Angst er et ord som både er stort og lite på en gang. Det brukes i dagligtale og som et diagnostisk begrep på mer livshemmende tilstander. Symptomene kjenner vi i mer eller mindre grad alle sammen. Men hvordan vil vi beskrive vår erfaring, om vi ble spurt? (Av: Vibeke Visnes) Hans Christian Breistein, gestaltterapeut Hva…

Livets dans

Livets dans

Det regner, det er mørkt, det er vinter i Oslo – og jeg er tung, dorsk og sliten i hodet, og på vei ut døren fra jobben. Jeg er fristet til å dra hjem. Tross motstand styrer jeg meg selv i motsatt retning, mot Balletthøyskolen mellom Tøyen og Grønland. Jeg skifter i garderoben, til myke…