Med ønske om å berøre og engasjere

I mange bedrifter er det liten bevissthet rundt hvordan vi mennesker påvirker hverandre. At det går an å snakke åpent om utfordringene på jobben er også noe som overrasker mange. Med enkle virkemidler sprer gestaltterapeut og coach Anne Marie Saxlund sin kunnskap om kommunikasjon, samarbeid og relasjoner til bedrifter som trenger det.
Anne Marie Saxlund driver Sunn Ledelse og har jobbet som selvstendig næringsdrivende i 16 år. Hun jobber som individualterapeut, veileder og ledercoach. I tillegg tar hun oppdrag som konsulent i bedrifter. Anne Marie har spesialisert seg innen gestalt og ledelse hos Personal Management Institute i Danmark. Hun har også utdannelse som kreftsykepleier.
HVORDAN JOBBER JEG I BEDRIFTER?
Når jeg har oppdrag i bedrifter definerer jeg meg selv som konsulent. Jeg bruker all min erfaring som konsulent, coach, sykepleier, veileder og gestaltterapeut i skjønn forening. Alle mine oppdrag handler om å bedre kommunikasjon og samarbeid. Min styrke som gestaltterapeut er å ha større fokus på de mellommenneskelige aspektene som bidrar til å videreutvikle bedriften i riktig retning. Jeg påpeker ofte det vi ser og kjenner på kroppen, det åpenbare. For eksempel at mange medarbeidere snakker om og ikke med hverandre. Eller at lederen går i forsvar, istedenfor å lytte til budskapet. Jeg skiller mellom ad hoc-oppdrag eller lengre programmer. Ad hoc-henvendelser kommer når bestiller trenger avlastning, for eksempel en ansatt som har møtt veggen, eller de trenger coaching av en leder som har behov for støtte i sin ledergjerning. Jeg kan også kobles inn når det er for mange røde tall etter en medarbeiderundersøkelse. Lengre programmer kan handle om å redusere sykefravær, få et bedre samarbeidsklima, eller rett og slett å styrke kommunikasjonskompetansen i bedriften.
ERFARINGER MED Å JOBBE MED GESTALT I BEDRIFTER
I bedrifter er det mye fokus på effektivitet. Den enkelte blir målt på sine prestasjoner og det kan derfor være utfordrende å foreslå aktiviteter som kan oppfattes som kjepper i hjulene for daglig drift. Mange har lite erfaring med å ha fokus på det mellommenneskelige: hvordan vi blir påvirket og hvordan vi påvirker andre. Det er vanlig at jeg blir møtt med skepsis. Medarbeidere kan oppleve at de får ting tredd over hodet fra ledelsen. Gjerne fasilitert av en konsulent, og det kan være en tøff start. Jeg starter derfor alltid med å bygge tillit; det er viktig at jeg får god kontakt med den eller dem det gjelder. En god tillitsøvelse kan være å ha formøter i smågrupper for å bli bedre kjent. Jeg selger inn hvor viktig det er for en bedrift med åpenhet, god kommunikasjon og relasjonell kompetanse. Jeg ønsker å skape interesse, nysgjerrighet og engasjement tidlig i prosessen. Jeg lytter til hva som er vesentlig for bedriften – mitt ønske er å berøre og engasjere. Jeg etterspør noe annet enn det de er vant til. For eksempel kan jeg be dem tegne hvordan de kommuniserer på jobb. Dette danner grunnlag for åpne dialoger.
EKSEMPLER PÅ METODER
Avhengig av type oppdrag vil jeg velge forskjellige løp. Det vesentligste er å finne enkle og folkelige måter å beskrive og jobbe med kommunikasjon og samarbeid på. Her er noen elementer som ofte går igjen: – Å sitte i ring uten bord. ”Å ta runden” er nytt for de fleste og skaper ny dynamikk og interesse. Spørsmålet kan være: – Hva er styrker og utfordringer her på avdelingen? – Velge enkle begreper som for eksempel debatt eller dialog, sanse (høre, se) eller tolke (legge egen mening på). – Bruke perspektivskifter for å arbeide med empati: for eksempel fra ditt ståsted eller fra hans ståsted. – Flytte oppmerksomhet fra ditt problem til et felles fenomen – Heller utforske enn bedømme. – Tematisere forskjellen mellom løsning på en sak og prosess mellom mennesker. – Oppmuntre til å snakke for seg selv. – Ta ”time-outs” midt i en samtale mellom to: – Hva skjedde her? Forsøke å se utenfra hva som utspilte seg, ha en samtale om samtalen. – Avrunde alle samlinger med en runde, for eksempel: Hva vil du ta med deg fra i dag?
HVA SKJER?
Det er spesielt to ting jeg legger merke til skjer i bedriftene jeg jobber med:

1. De får høynet sitt bevissthetsnivå på hva som skjer mellom dem på jobben.
2. De blir overrasket over at det går an å snakke åpent om utfordringer – når rammene settes rett. De erfarer at dette skaper nye muligheter.

 

 

Similar Posts