Beskrivelse av kriterier ved endring av kategori.

1:”Gestaltterapeuter MNGF” sender styret melding om endring til  ”Medlem uten personlig klientansvar NGF” eller ”Pensjonistmedlem NGF”.  Høyere innbetalt kontingent refunderes ikke.

2:”Medlem uten personlig klientansvar NGF” kan søke medlemskap ”Gestaltterapeut MNGF”. Ved endring til ”Pensjonistmedlem NGF” sendes melding til styret.

  • Dokumentasjon på eventuell personlig forsikringsordning vedlegges.
  • Søknad innvilget før 1.august faktureres med mellomlegg for allerede betalt kategori og ny kategori, etter 1.august halvt mellomlegg, samt NFP kontingent og eventuell forsikringspremie for gjenværende del av medlems/forsikrings-året.
  • Høyere innbetalt kontingent refunderes ikke.

3:”Studentmedlem NGF”  kan søke medlemskap ”Gestaltterapeut MNGF” eller ”Medlem uten personlig klientansvar NGF”.

  • Søknad innvilget før 1.august faktureres med mellomlegg for allerede betalt kategori og ny kategori, etter 1.august halvt mellomlegg, samt NFP kontingent og eventuell forsikringspremie for gjenværende del av medlems/forsikrings-året.

4:”Pensjonistmedlem NGF” kan søke medlemskap ”Gestaltterapeut MNGF” eller ”Medlem uten personlig klientansvar NGF”.

  • Søknad innvilget før 1.august faktureres med mellomlegg for allerede betalt kategori og ny kategori, etter 1.august halvt mellomlegg, samt NFP kontingent og eventuell forsikringspremie for gjenværende del av medlems/forsikrings-året.