KORONA PANDEMIEN

Oppdateringer

15.03.2020 – Helsedirektoratet: Helsedirektoratet vedtar stenging av virksomheter

KORONA PANDEMIEN STILLER KRAV TIL OSS

Det er flott at våre medlemmer er engasjerte og tar kontakt for å få støtte til å drive forsvarlig gestaltterapi i den utfordrende situasjonen vi opplever.
Vi gestaltterapeuter skal også gi vårt bidrag for å bringe samfunnet gjennom dette på en god måte.
Mange vil oppleve uro og redsel, og trenge noen å drøfte og bearbeide utfordringene med.

Vi forutsetter at alle holder seg oppdatert på smittespredningens utvikling og råd fra myndighetene. Se Folkehelseinstituttet.

Når det gjelder sykdom og smittespredning SKAL vi henvise til helsepersonell og myndigheter.

Digitale medier

Vi har påtatt oss et ansvar ved å invitere til gestaltterapi, og skal møte klienter og kunder på forsvarlig vis. Det er mulig, gjerne med støtte fra veiledning og kolleger, å opprettholde et tilbud om terapi og andre tjenester.
Selv om helsedirektoratet har stengt vår virksomhet er det mulig å bruke digitale medier. Disse kan være en erstatning når fysiske møter er umulig og vil i mange tilfeller gi mulighet for god støtte.
Husk også at overholdelse av regler for personvern er ditt ansvar.
Ikke gjør opptak av, eller lagre informasjon fra samtalen (ut over vanlig journal).

Oppdater din personvernerklæring, og personverndokumentasjonen med informasjon om hvilken løsning du bruker.

Se våre nettvett råd.

Styret ønsker dere lykke til i denne utfordrende tiden. Ta vare på dere selv og hverandre.

 

 

Similar Posts