Veileder for smittevernfaglig forsvarlig drift i helsevirksomheter med en til en kontakt

Til alle utøverforbund

 

På forespørsel fra Helsedirektoratet videresendes herved lenke til veilederen som ble publisert 19.04.2020:

https://www.helsedirektoratet.no/nyheter/veileder-for-smittevernfaglig-forsvarlig-drift-i-helsevirksomheter-med-en-til-en-kontakt

Ved spørsmål om veilederen anbefales det å kontakte HDIRs saksbehandler Cathrine.Hannevig.Welle-Watne@helsedir.no .

Kopi: Postmottak NAFKAM

 

Med vennlig hilsen/ with kind regards

Ola Lillenes

 

Informasjonssjef/ Head of Communications, NAFKAM

Tlf/ phone (+47) 77 64 91 96 – Mob/ cell (+47) 452 00 768

Web: http://nafkam.no/

 

NAFKAM – Nasjonalt Forskningssenter innen Komplementær og Alternativ Medisin

ISM, Det Helsevitenskapelige Fakultet, UiT Norges Arktiske Universitet

 

NAFKAM – Norway’s National Research Centre for Complementary and Alternative Medicine

ISM, Faculty of Health Sciences, UiT The Arctic University of Norway

Similar Posts