Informasjon til våre medlemmer, 16.04.2020

Vi håper at dere alle klarer å holde stø kurs i disse usikre tider og uvante omgivelser. Vi håper selvfølgelig også at dere ved god helse og ved godt mot.

07.04.20 gikk regjeringen ut med følgende pressemelding:

Virksomheter hvor helsepersonell som tannleger, fysioterapeuter, psykologer og andre har en-til-en-kontakt, kan fra 20. april møte pasientene sine ansikt til ansikt, forutsatt at en bransjestandard for smittevern er på plass og blir fulgt. Det skal utvikles bransjestandarder i samråd med Folkehelseinstituttet og bransjen.

14.04.20 rettet styret i NGF en henvendelse til Folkehelseinstituttet (FHI) vedrørende utarbeidelse av bransjestandard for smittevern for vår bransje. Etter det vi forstår vil det ikke utarbeides egen standard for smittevern for vår bransje. Vi oppfordrer derfor alle dere som etterhvert skal starte opp ordinær praksis igjen til å følge med på FHI.no og Helsedirektoratet.no. Her vil du finne beskrivelser av ulike smitteverntiltak som vil være aktuelle for vår bransje og implementerbare i din praksis. (Tiltak for ansatte i spesialisthelsetjenesten er fortsatt under arbeid og vil ifølge FHI være tilgjengelig i løpet av de nærmeste dagene.)
Ta gjerne kontakt med styret på post@ngfo.no.

Vi vil også informere om at styret har styremøte den 22.04.20. Vi vil da diskutere om og eventuelt hvordan vi kan gjennomføre foreningens årsmøte, som egentlig skulle vært avholdt i mars. Vi benytter anledningen til å rette en stor takk til alle som har sagt seg villig til å fortsette i både i styret og andre utvalg, da valg av nye representanter ikke har latt seg gjennomføre.

PFO-utvalget og styret samarbeider også fortiden om hvordan vi kan sikre årets PFO-godkjenning på tross av Koronapandemien. Mer informasjon om dette etter 22.04.20.

med hilsen Styret

Similar Posts