gestaltterapi

Fra psykopatologi til kreativ tilpasning
|

Fra psykopatologi til kreativ tilpasning

Psykopatologi betyr læren om psykiske sykdommer. De italienske gestaltterrapeutene Spagnuolo Lobb og Francesetti bygger bro mellom den medisinske sykdomsmodellen og gestaltterapiens teoretiske syn – som ser psykisk lidelse ut fra en relasjonsforståelse, og psykopatologi som en del av menneskets iboende evne til kreativ tilpasning. (Av: Rolf Aspestrand) DSM-5 og ICD-11 er to ulike internasjonale klassifikasjons-…

Eksistensen og Gestalt

Eksistensen og Gestalt

Gestaltterapi er formet ut fra et humanistisk perspektiv av Perls, Hefferline og Goodman (PHG) i 1951. I utviklingen av terapiformen var eksistensialismen et underliggende premiss som harmonerte med de livsbetingelser og muligheter PHG var opptatt av. Perls spesielt var opptatt av klientenes ansvarlighet for eget liv og egne valg. (Av: Vibeke Visnes og Erik Tresse)…

Terapeut  på 4 bein

Terapeut på 4 bein

Hestesentrert psykoterapi (HSP) er en relativt ny behandlingsmetode som startet sin utvikling i Norge for ca 15 år siden på Modum Bad. Erfaringer viser at metoden er nyttig å bruke i behandling av ulike psykiske lidelser som spiseforstyrrelser, PTSD, depresjon, angst, fobier/tvang, rusavhengighet, kommunikasjons- og samspillsproblemer.(Tekst: Anette Wilskov, Foto: Erik Tresse)Anette Wilskow er Gestaltterapeut MNGF…