Hva er kjærlighet? Hva er ikke kjærlighet?

Kjærlighet, dette store ordet, som alle mennesker er opptatt av og som få har et enkelt svar på. Kjærlighet er noe alle ønsker. Men hva betyr det egentlig – sånn helt konkret? Vi har spurt et lite knippe gestaltterapeuter om dette. Hva er kjærlighet? Hva er ikke kjærlighet? Her er svarene vi fikk.
 
Birgitte Gjestvang.
Gestaltterapeut (MNGF). Tilleggsutdanning innen kroppsterapi og psykologi (UiO). Innehaver av Oslo Gestalt senter og lektor på NGI.

 

Hva er kjærlighet? Det er et så stort spørsmål at jeg med en gang føler meg for liten til å svare på det. Og kanskje det er nettopp det som kjennetegner kjærligheten: Den kan gi meg følelsen av å være del av noe stort og vakkert, og den kan få meg til å føle meg liten og ynkelig. For eksempel når jeg er sjalu.Som parterapeut møter jeg spennet mellom disse ytterpunktene og jeg har dyp respekt for par som velger å gå i terapi, fordi det viser en sterk vilje til å utforske kjærlighetens vilkår i relasjonen. Og kjærlighet handler også om vilje; viljen til å stå i en vanskelig prosess uten helt å vite hvor det fører. Det handler om å tilrettelegge og om å ville den andre godt, selv om det ikke alltid er like lett. Samtidig vil jeg slå et slag for at kjærlighet ikke bare er vilje og hardt arbeid. Tvert imot, kjærlighet er også letthet, lek og latter. Det er kjærligheten som får oss til å ønske å leve. Hva er ikke kjærlighet? Det første som slår meg er likegyldighet. Eller når jeg påfører andre gjentatte krenkelser uten vilje eller evne til å se hva jeg holder på med. Særlig i relasjoner med skjev makt balanse, som for eksempel mellom foreldre og barn, kan denne type fravær av kjærlighet få alvorlige konsekvenser.

 

 

Trygve Aase
Gestaltterapeut (MNGF) og sosiolog. Jobber som fagleder og HR ansvarlig i ALF as.

 

Hva er kjærlighet? Helt siden jeg fikk dette spørsmålet om kjærlighet, har det irritert meg – samtidig som jeg ikke klarer å legge det fra meg. Temaet har jeg jobbet mye med i livet, men jeg har ikke til dags dato klart å finne et godt svar på dette. Jeg har et ambivalent forhold til kjærlighet! Jeg har fremdeles en ubetinget kjærlighet til min sønn på 7 år som kan beskrives som dyp inderlig og konstant. I alle andre relasjoner varierer opplevelsen av ”den andre”, det være seg min kone, min datter eller mine nære venner. Opplevelsen innbefatter her frastøting og irritasjonsfølelser som kan kommer og gå i varierende grad. I mange av mine relasjoner dreier det seg om å ville forhold, nyte og være takknemlig for de gode dagene / møtene og ha noen gode gjennomtenkte strategier for og mot de slitsomme situasjonene. For meg er kjærlighet raushet, og sterkest opplever jeg den når jeg får det fra min partner. Jeg tror kjærlighet også dreier seg om et tiltrekning som vokser seg varm og sterk. Vilje og forpliktelse er viktig ord. Et forsøk: – kjærlighet er den bufferen du får fra din partner mot egen ufullkommenhet og omvendt. Hva er ikke kjærlighet? Når to som er knyttet sammen ikke vil hverandre godt.

 

 

Margareta Stridsberg-Usterud.
Gestaltterapeut (MNGF). Har arbeidet med kommunikasjon i flere år før hun startet egen praksis i 2007. Arbeider i dag i helsefaglig, tverrfaglig team på Helse Fornebu i Telenor.
Hva er kjærlighet? Min grunnholdning er at det finnes noen kjøreregler for kjærligheten, og for å beholde gjensidig respekt i parforholdet. Det er ikke nederlag å søke hjelp til å åpne øyne og ører for den andre. Når jeg har par i terapi legger jeg vekt på historien i kjærligheten til paret. Forelskelsestiden, ser på smilet og glimtet i øyet som dukker opp når de forteller. Hvordan de “danser” sammen. Hvordan de er når de snakker sammen, lytter de til hverandre? Tiden de bruker på hverandre. Hva de forteller om tiden sammen, temperaturen dem i mellom, og hvordan de omtaler hverandre. Jeg tenker at jeg vil dem begge vel. Å ville den andre vel i parforhold, er viktig tror jeg. Mye er kjærlighet. Kjærligheten til barna og familien i sin helhet. Kjærligheten til vennene. Nestekjærlighet. Rammene rundt. De gode ordene. Som terapeut prøver jeg å finne et rom hvor paret kan møtes og være sammen, eller alene. Jeg åpner opp for mulighetene. Hva er ikke kjærlighet? Når man slutter å lytte og ordene blir borte. Og ikke ønske hverandre vel. Sjalusi kan være et savn av kjærlighet. Sjalusi og sinne, bunner i sårbarhet, avvisning og mangel på oppmerksomhet. Noen vet ikke når de sluttet å kommunisere eller lytte til sin partner. Mye måles i prestisje i dagens par, de skal ikke være “svake”. Ikke lykkes i kjærlighet oppleves som nederlag. Your dog is just a substitute for a love you’re not able to get…Dette vibrerte mot meg på lystavlen over felles inngangen en morgen jeg kom på jobb, og jeg spør meg selv om dette er sant?

 

 

Rolf Aspestrand
Psykoterapeut/veileder (MNGF). Leder av privat gruppepraksis: Aspestrand – veiledning & psykoterapi. Spesialisert i individual- og parterapi, samt veiledning av helsearbeidere og ledere i offentlige og private bedrifter.

 

Hva er kjærlighet? Kjærlighet er en vesentlig drivkraft i det jeg gjør i livet mitt; overfor meg selv, ektefellen, mine barn, og i jobb. Dette inkluderer også kjærligheten til reker med majones, et bad i Oklungen, gjensynet med min beste venn etter all for lang tid. Opplevelser kan også merkes som kjærlige. Jeg opplever kjærligheten som en egenskap og kontaktform, som heler, gir mening og opplevelse av tilhørighet. Jeg kan også miste kontakt med denne egenskapen om jeg ikke er oppmerksom og gir den næring og betydning. Det er også da jeg mister evnen til å nyte omgivelsene – medmennesker og naturen. Det vakre og gode blir mindre merkbart og avstanden til omgivelsene kan synes veldig stor. Som psykoterapeut er det nyttig for meg å være oppmerksom på denne egenskapen i møte med klienter. Hva er ikke kjærlighet? Det kjærlighetsløse er vel nettopp der vi mister kontakten med oss selv, og i det kontakt og nærhet til omgivelsene. Knausgård beskriver noe av dette veldig godt i sin artikkelserie om Breivik, der han maner oss til mer nærhet, og begrunner det med at: ”Vi må ikke la redselen munne ut i avstand – fordi avstanden er det som blir farlig. Avstanden gjør hat – og i siste konsekvens også drap – mulig.” Kanskje er dette min motivasjon som psykoterapeut – å berede grunnen for mer nærhet som igjen kan gjøre at kjærligheten oftere kan figurere i våre liv og i verden.

 

 

 

Similar Posts