relasjon

Relasjon og kontakt

Relasjon og kontakt

Kontakt og relasjon er to av grunnsteinene i gestaltterapi. Hvordan kommer det til uttrykk i praksis? Hvordan skape kontakt og hvordan arbeide med relasjon i terapirommet ? Vi har spurt fire gestaltterapeuter om deres praktiske tilnærming til dette. (Av: Erik Tresse) Andreas Konrad Trzeciak kommer opprinnelig fra Polen og er utdannet gestaltterapeut i Oslo. Han…

Kjærlighet og selvfølelse

Kjærlighet og selvfølelse

Vi som jobber med mennesker har nok alltid visst det, og nå bekrefter moderne forskning det samme: God selvfølelse fremmes i kjærlige relasjoner. (Av: Siw Stenbrenden) (2011) Det siste året har jeg vært mer enn vanlig opptatt av ett psykologisk tema: Hvordan fremmes og hvordan hemmes god selvfølelse? På Norsk [ngf]s årlige fagdag holdt jeg…

Peter Philippson om det relasjonelle selvet
|

Peter Philippson om det relasjonelle selvet

Gestalt som terapi for det «relasjonelle selvet» (Av Erik Tresse) Min forståelse av gestaltterapi går tilbake til de tidligste tekstene av Fritz Perls og Paul Goodman (Perls et al, 1994/1951; Perls, 1978), hvor kjernen av teorien var en veldig spesifikk teori om selvet. Det er basert på denne forståelsen at jeg har kartlagt en terapi…

Lynne Jacobs  om relasjon og dialog
|

Lynne Jacobs om relasjon og dialog

Terapi er en prosess som innebærer å gjøre feil og å rydde opp, igjen og igjen. (Av Erik Tresse) Gestaltterapi blir beskrevet som en relasjonell eller dialogbasert tilnærming. Hva betyr dette for deg? Hvorfor er det viktig? – Jeg kan bare snakke for meg selv, ikke for hvordan andre gestaltterapeuter tenker rundt vår relasjonelle eller…