Årsmøte 2015

Årsmøte 2015

2015_01_INNKALLING_TIL_GENERALFORSAMLING_med_saksliste

2015_04_Sak_4_1_Styrets_aarsberetning_2014

2015_04_Sak_4_2_AARSBERETNING_FOR_FAGLIG_ETISK_RAAD_2014

2015_04_Sak_4_3_VSUs_aarsberetning 2014

2015_04_Sak_4_4_Godkjenning_Resultatregnskap_2014

2015_04_Sak_4_4_NGF_Balanse_311214

2015_05_Sak_5_1_Forslag_nye_PFO_regler

2015_05_Sak_5_1_Forslag_Retningslinjer_PFO

2015_05_Sak_5_2_Brev_til_NFP_om_kontingent

2015_05_Sak_5_2_Vedlegg_Referat_dialogmote_NFP_og_NGF

2015_05_Sak_5_3_Endringsforslag_Vedtekter_og_Etiske_prinsipper_fra_FER

2015_05_Sak_5_4_Endringsforslag_Vedtekter_fra_VK

2015_06_Sak_6_HANDLINGSPLAN_for_NGF

2015_07_Sak_7_Budsjett 2015 NGF

2015_10_Sak_10_STEMMEFULLMAKT

2015_10_Sak_10_Stemmeseddel_NGF

2015_11_Markedsforingsdugnad_07032015_MU

2015_signert_protokoll_aarsmoetet 2015_VEDTEKTER_FOR_NGF

Similar Posts