Årsmøte 2016

Årsmøte 2016

2016_01_INNKALLING_TIL_GENERALFORSAMLING_med_saksliste

2016_04_4_Styrets_arsberetning_2015

2016_04_41_411 Presentasjon av rapport fra prosess med NFP – Kopi

2016_04_42_Arsberetning_FER_ 2015

2016_04_43_Arsberetning_VSU_2015

2016_04_44_Balanse311215

2016_04_44_Godkjenning_Regnskap2015

2016_05_51_Forslag_til_endring_av_vedtekteneVSU

2016_05_52_Forslag_til_endring_etiskeprins_og_retnl_FER

2016_06_STEMMEFULLMAKT

2016_06_Valg_NGF2016

2016_07_Forslag_til_Handlingsplan2016

2016_08_Budsjettforslag_2016

2016_Signert_protokoll

2016_VEDTEKTER_FOR_NGF_med_endringer_fra_aarsmoetet_2016

Innkalling_xtraordinaert_arsmote2016_11_10_mSak

Similar Posts