Årsmøte 2014

Årsmøte 2014

2014_01_INNKALLING_TIL_GENERALFORSAMLING_med_saksliste_Rev1

2014_02_Sak_4_1_Styrets_aarsberetning_for_2013_rev1

2014_03_Sak_4_2_AARSBERETNING_FOR_FAGLIG_ETISK RAAD_2013

2014_04_Sak_4_3_AARSBERETNING_FOR_VEILEDERSERTIFISERINGSUTVALGET_2013

2014_05_Sak_4_4_Godkjenning_av_regnskap_for_2013

2014_06_HANDLINGSPLAN_for_NGF_rev

2014_07_Sak_7_Budsjett_2014

2014_08_Sak_8_VEDTEKTER FOR NGF 2014 – UTKAST-Rev1

2014_09_Sak_9 _Etiske_prinsipper_endringsforslag_2014

2014_10_STEMMEFULLMAKT

2014_NGFs behandling av klager uten FERs prosedyre

2014_Etiske_prinsipper_oppdatert

2014_signert protokoll

 

Similar Posts