Årsmøter

Årsmøte 2017

Årsmøte 2017 2017_01_Innkalling til aarsmote 2017A med saksliste 2017_4_1_1 Handlingsplan 2016 m oppsummering 2017_4_1_Aarsberetning styret 2016 2017_4_2 AARSBERETNING FOR FAGLIG ETISK RAAD 2017_4_3 Aarsberetning VSU 2017_4_4 Regnskap 2016 2017_4_4a_BALANSE 2016 2017_5_2_NGF budsjett 2017 2017_5_Handlingsplan 2017 2017_6_7 RETNINGSLINJER for beh av klager endringsforslag årsmøtet 2017 2017_6_Behandling av inkomne sakerA (4) Regnskapsgjennomgang_NGF 2016 (1) Signert Protokoll fra…

Årsmøte 2016

Årsmøte 2016 2016_01_INNKALLING_TIL_GENERALFORSAMLING_med_saksliste 2016_04_4_Styrets_arsberetning_2015 2016_04_41_411 Presentasjon av rapport fra prosess med NFP – Kopi 2016_04_42_Arsberetning_FER_ 2015 2016_04_43_Arsberetning_VSU_2015 2016_04_44_Balanse311215 2016_04_44_Godkjenning_Regnskap2015 2016_05_51_Forslag_til_endring_av_vedtekteneVSU 2016_05_52_Forslag_til_endring_etiskeprins_og_retnl_FER 2016_06_STEMMEFULLMAKT 2016_06_Valg_NGF2016 2016_07_Forslag_til_Handlingsplan2016 2016_08_Budsjettforslag_2016 2016_Signert_protokoll 2016_VEDTEKTER_FOR_NGF_med_endringer_fra_aarsmoetet_2016 Innkalling_xtraordinaert_arsmote2016_11_10_mSak

Årsmøte 2015

Årsmøte 2015 2015_01_INNKALLING_TIL_GENERALFORSAMLING_med_saksliste 2015_04_Sak_4_1_Styrets_aarsberetning_2014 2015_04_Sak_4_2_AARSBERETNING_FOR_FAGLIG_ETISK_RAAD_2014 2015_04_Sak_4_3_VSUs_aarsberetning 2014 2015_04_Sak_4_4_Godkjenning_Resultatregnskap_2014 2015_04_Sak_4_4_NGF_Balanse_311214 2015_05_Sak_5_1_Forslag_nye_PFO_regler 2015_05_Sak_5_1_Forslag_Retningslinjer_PFO 2015_05_Sak_5_2_Brev_til_NFP_om_kontingent 2015_05_Sak_5_2_Vedlegg_Referat_dialogmote_NFP_og_NGF 2015_05_Sak_5_3_Endringsforslag_Vedtekter_og_Etiske_prinsipper_fra_FER 2015_05_Sak_5_4_Endringsforslag_Vedtekter_fra_VK 2015_06_Sak_6_HANDLINGSPLAN_for_NGF 2015_07_Sak_7_Budsjett 2015 NGF 2015_10_Sak_10_STEMMEFULLMAKT 2015_10_Sak_10_Stemmeseddel_NGF 2015_11_Markedsforingsdugnad_07032015_MU 2015_signert_protokoll_aarsmoetet 2015_VEDTEKTER_FOR_NGF