Gestaltterapeuter MNGF — hvem er vi? 
with Ingen kommentarer

Jeg ønsker en faglig dialog der vi kan lære mer fra hverandre —  om hvem vi er og hva det framover skal bety å titulere seg som gestaltterapeut MNGF i Norge. Her er første bidrag til samtalen, og jeg håper flere … Les mer

Gestaltmagasinet på nett
with Ingen kommentarer

Av: Per Terje Naalsund Norsk gestaltterapeutforening (NGF) vil i løpet av høsten lansere gestaltmagasinet.no som nå erstatter magasinet GESTALT. I tillegg har foreningen ambisjoner om å begynne å utgi en årbok for foreningen. Hva kommer gestaltmagasinet.no til å inneholde? NGF … Les mer

I tiden: Om nevroser
with Ingen kommentarer

Da gestaltterapi ble utviklet, var det som en behandling av nevroser. I dag finnes ikke lenger nevroser som egen diagnose. Kan gestaltterapi likevel ha relevans i dagens helsevesen? — Ja, for ny forskning støtter tanken om at nevrotisme ligger bak all psykisk lidelse. … Les mer

Francesetti om symptomer og psykopatologiske felt
with Ingen kommentarer

I denne artikkelen, som ble publisert i British Gestalt Journal (2015), beskriver Dr. Gianni Francesetti et konsept omkring psykopatologiske felt, slik at en kan bevege seg fra et individualistisk syn til et relasjonelt perspektiv. Du kan lese artikkelen i sin … Les mer

Relasjonens betydning i terapirommet
with Ingen kommentarer

Dr. Gary Yontef (PhD) har sin praksis i Los Angeles og er en av gestaltfeltets viktigste teoretiske bidragsytere. I denne artikkelen om relasjonens betydning i gestaltterapi og praksis påpeker han at relasjonen er selve kjernen i gestaltterapiteori – i tillegg trekker … Les mer

The paradoxical theory of change
with Ingen kommentarer

Arnold Beissers teori om paradoksal endringer er en av de mest refererte tekster i gestaltterapiteori. Du finner artikkelen her. 

Hva Malcom Parlett sier om Gestalt terapi
with Ingen kommentarer

Malcolm Parlett (PhD) , anerkjent gestaltterapeut og tidligere redaktør i British Gestalt Journal skrev en artikkel i 1991 om hva gestaltterapi er. Den er verdt en liten titt – linken finner du her. 

Hva er gestaltterapi?
with Ingen kommentarer

Stephanie Sabar presenterer en fin oppsummering av “hva gestaltterapi er” – i denne artikkelen fra Gestalt Review (2013) Du finner en link til artikkelen her. 

Om bevegelser i det terapeutiske rom
with Ingen kommentarer

Dr. Ruella Frank (PhD) fokuserer sin virksomhet på kombinasjonen mellomo bevegelsesterapi, utviklingspsykologi og gestaltteori. I denne artikkelen beskriver hun hvordan bevegelsesmønstre kan observeres og forstås hos en klient. Artikkelen ble presentert i Gestalt Review (2008), og du finner linken her. 

Fenomenet aggresjon
with Ingen kommentarer

Philip Lichtenberg (PhD) utforsker fenomenet aggresjon i denne artikkelen fra Gestalt review (2012). Du finner linken her.

1 2