Feltteori

Francesetti om symptomer og psykopatologiske felt
| | |

Francesetti om symptomer og psykopatologiske felt

I denne artikkelen, som ble publisert i British Gestalt Journal (2015), beskriver Dr. Gianni Francesetti et konsept omkring psykopatologiske felt, slik at en kan bevege seg fra et individualistisk syn til et relasjonelt perspektiv. Han skriver selv i sin innledning til artikkelen: “In this article I introduce the concept of psychopathological field to move from an…