Artikler fra Fagtidsskrift

Francesetti om symptomer og psykopatologiske felt
| | |

Francesetti om symptomer og psykopatologiske felt

I denne artikkelen, som ble publisert i British Gestalt Journal (2015), beskriver Dr. Gianni Francesetti et konsept omkring psykopatologiske felt, slik at en kan bevege seg fra et individualistisk syn til et relasjonelt perspektiv. Han skriver selv i sin innledning til artikkelen: “In this article I introduce the concept of psychopathological field to move from an…

Relasjonens betydning i terapirommet
| | | |

Relasjonens betydning i terapirommet

Dr. Gary Yontef (PhD) har sin praksis i Los Angeles og er en av gestaltfeltets viktigste teoretiske bidragsytere. I denne artikkelen om relasjonens betydning i gestaltterapi og praksis påpeker han at relasjonen er selve kjernen i gestaltterapiteori – i tillegg trekker han frem viktige perspektiver relatert til fenomenet skam i terapi og gestalttrening.  Les artikkelen her…