Francesetti om symptomer og psykopatologiske felt
with Ingen kommentarer

I denne artikkelen, som ble publisert i British Gestalt Journal (2015), beskriver Dr. Gianni Francesetti et konsept omkring psykopatologiske felt, slik at en kan bevege seg fra et individualistisk syn til et relasjonelt perspektiv. Du kan lese artikkelen i sin … Les mer

Relasjonens betydning i terapirommet
with Ingen kommentarer

Dr. Gary Yontef (PhD) har sin praksis i Los Angeles og er en av gestaltfeltets viktigste teoretiske bidragsytere. I denne artikkelen om relasjonens betydning i gestaltterapi og praksis påpeker han at relasjonen er selve kjernen i gestaltterapiteori – i tillegg trekker … Les mer

The paradoxical theory of change
with Ingen kommentarer

Arnold Beissers teori om paradoksal endringer er en av de mest refererte tekster i gestaltterapiteori. Du finner artikkelen her. 

Hva Malcom Parlett sier om Gestalt terapi
with Ingen kommentarer

Malcolm Parlett (PhD) , anerkjent gestaltterapeut og tidligere redaktør i British Gestalt Journal skrev en artikkel i 1991 om hva gestaltterapi er. Den er verdt en liten titt – linken finner du her. 

Hva er gestaltterapi?
with Ingen kommentarer

Stephanie Sabar presenterer en fin oppsummering av “hva gestaltterapi er” – i denne artikkelen fra Gestalt Review (2013) Du finner en link til artikkelen her. 

Om bevegelser i det terapeutiske rom
with Ingen kommentarer

Dr. Ruella Frank (PhD) fokuserer sin virksomhet på kombinasjonen mellomo bevegelsesterapi, utviklingspsykologi og gestaltteori. I denne artikkelen beskriver hun hvordan bevegelsesmønstre kan observeres og forstås hos en klient. Artikkelen ble presentert i Gestalt Review (2008), og du finner linken her. 

Fenomenet aggresjon
with Ingen kommentarer

Philip Lichtenberg (PhD) utforsker fenomenet aggresjon i denne artikkelen fra Gestalt review (2012). Du finner linken her.

Kjærlighet i terapirommet
with Ingen kommentarer

Dr. Margherita Spagnuolo Lobb (PhD) belyser fenomenet kjærlighet i terapirommet i sin artikkel som ble publisert i Gestalt Review (2009). Du finner artikkelen her. 

Somatisk seksualterapi
with Ingen kommentarer

Dr. Stella Resnick (PhD) ser i denne artikkelen nærmere på hvordan nærme seg seksuelle fenomener i psykoterapi, både teoretisk og metodisk. Artikkelen er publisert i Gestalt review (2004) , og du finner en link til artikkelen her.

Myten om betydningen av avslutning
with Ingen kommentarer

I denne artikkelen utfordrer Joseph Melnick (PhD) og Susan Roos (PhD) oppfatningen om at manglende avslutning ved sorg og tapsopplevelser danner nevroser som reduserer ens evne til å leve et fullverdig liv, her og nå. Les mer i Gestalt review … Les mer

1 2