| | | |

Relasjonens betydning i terapirommet

Dr. Gary Yontef (PhD) har sin praksis i Los Angeles og er en av gestaltfeltets viktigste teoretiske bidragsytere. I denne artikkelen om relasjonens betydning i gestaltterapi og praksis påpeker han at relasjonen er selve kjernen i gestaltterapiteori - i tillegg trekker han frem viktige perspektiver relatert til fenomenet skam i terapi og gestalttrening.  Les artikkelen her - og la deg inspirere i egen praksis.

Similar Posts