tilpasning

Hjernen er alene, eller?
|

Hjernen er alene, eller?

Moderne gestaltterapi er en relasjonell terapiform som aktivt utforsker det som skjer mellom terapeut og klient. Hva har dette med hjernen å gjøre? Av: Jenny Askvig/Erik Tresse ”NÆRVÆRENDE RELASJONSBYGGER” er en betegnelse som passer den moderne gestaltterapeuten som hånd i hanske. I vår teori og vårt begrepsapparat ligger det implisitt et fokus på forholdet; til…