Peter Philippson om det relasjonelle selvet
with Ingen kommentarer

Gestalt som terapi for det «relasjonelle selvet» (Oversatt av Anne Marie Saxlund og Erik Tresse) Min forståelse av gestaltterapi går tilbake til de tidligste tekstene av Fritz Perls og Paul Goodman (Perls et al, 1994/1951; Perls, 1978), hvor kjernen av … Read More