Miriam Taylor

Miriam Taylor om kontakt etter traume
|

Miriam Taylor om kontakt etter traume

Stemmen til den traumatiserte klienten er vanskelig å høre. Traumer er vanskelige å bære. (Av Erik Tresse) Stillhet, hemmelighold, skam, ubeskrivelige opplevelser, tap av trygge relasjoner; om det noen gang har vært noen, frykt forstraff, skyld, ikke å bli trodd – alt dette bidrar til en komplisert relasjonell posisjon for de klientene som har opplevd…