Jean-Marie Robin

Jean-Marie Robin om begrepet kontakt
|

Jean-Marie Robin om begrepet kontakt

Det er begrepet ’kontakt’ som ligger til grunn for hele teorien (Av Erik Tresse) Gestaltterapi blir ofte beskrevet som en relasjonell og dialogisk terapiform. Hva betyr egentlig dette og hvorfor er dette så viktig? Gestaltterapien er ganske riktig en relasjonell og dialogisk tilnærming. Det er likevel viktig å skille mellom de to begrepene: ’relasjonell’ og…