fenomenologi

Diagnosen fanger

Diagnosen fanger

”Som lege og psykiater glemte jeg å tenke som en gestaltterapeut. Jeg var fanget i den medisinske modellen: Jeg så ingen helbredelse, bare livsvarig medisinering av en kronisk sykdom, jeg så ingen gode grunner til å forsette med gestaltterapi.” (av: Bodil Fagerheim) Slik beskriver Daan van Baalen sin reaksjon da klienten hans ”Anne” fikk diagnosen…