yield

Legg deg ned og gi deg hen til moder jord

Legg deg ned og gi deg hen til moder jord

Store ord dette. Og det er mer konkret enn som så, sier gestaltterapeutene Elisabeth Eie og Sigrun Marie Skarsgard som driver Gestalt Sentrum. (Av: Torunn Lid) Vi snakker sammen noen uker etter en workshophelg i januar med tema: Sansbar og sansevar. Begge har studert gestaltbasert Developmental Somatic Psychotherapy hos Ruella Frank i New York, og…